Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ! ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

στις

πολιτικου

ομως

αφου

οπως

δειτε

θεμα

τιτλο

εχει

τους

περισσοτερους

λιγες

ενας

αυτο

αυτα

Τοπικά νέαΤετάρτη , 27 Νοεμβρίου 2019
Short Url:
indobserver.gr/.m8P

 O Γιώργος Κόκκας, γνωστός δικηγόρος της ΕΡΤ, αλλά κυρίως γνωστός για τον ακτιβισμό του περί της Άνμεσης Δημοκρατίας κατεβαίνει για υποψήφιος Συμπατραστυάτης του Δημότη στις εκλογές στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Καλούμε τον Δήμαρχο Ζορμπα να στηρίξει την υποψηφιότητά του. 

Ιδού η αίτηση του Γιώργου Κόκκα:

Εκλογή νέου ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αξιότιμες και Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγίας Παρασκευής,

Ανταποκρινόμενος στην από 6.11.2019 δημόσια Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» του Δήμου μας δηλώνω τη σχετική επιθυμία μου να είμαι υποψήφιος κατά τη διαδικασία ενώπιον του Δημοτικού σας Συμβουλίου της προσεχούς Τετάρτης 27ης Νοεμβρίου 2019 ( και έως ότου αυτή ολοκληρωθεί ) για την πλήρωση της θέσεως αυτής, σε συνέχεια της δραστηριότητάς μου που αναπτύχθηκε με την ιδιότητά μου ως επί τετραετία και πλέον διατελέσαντος Συντονιστή της Επιτροπής Τοπ. Δημοκρατίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί σειρά ετών έκτοτε ως ενεργού μέλους της Επιτροπής Δημοτικής Διαβούλευσης του Δήμου μας ( αμφότεροι οι Θεσμοί του Συμπαραστάτη του Δημότη και των Επιτροπών Δημοτικής Διαβούλευσης προέκυψαν ιστορικά πανελληνίως από τις δράσεις και Εισηγήσεις της Επιτροπής μας ΤΟΠΙΚΉς ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ, όπως επανειλημμένα έχει δημόσια δηλώσει ο σημερινός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής και πρ. Δήμαρχος της πόλης μας κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος ), όπως επίσης διετέλεσα για ικανό χρόνο και μέλος των Δ.Σ. ΔΗΠΕΑΠ και Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αγ. Παρασκευής για την οποία κρίνω χρήσιμο να θυμίσω και να λάβετε υπ΄όψιν σας τα ακόλουθα :

( απόσπασμα από Ενημερωτικό μας Φυλλάδιο του 2009)

Παρατηρητήριο Δημοτών

Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας & Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αγίας Παρασκευής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ενέκρινε τον Απρίλιο 2009 εισήγηση του συγκατοίκου μας δικηγόρου Γιώργου Κόκκα για θεσμοθέτηση της ως άνω επιτροπής, που άρχισε άμεσα να υλοποιεί τις προβλεπόμενες με τα σχετικά άρθρα 214-219 διατάξεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, με πρωτοποριακές εφαρμογές των σχετικών προβλέψεων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Την 13η Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δημοτών & Κατοίκων, που στα πλαίσια συμμετοχής & ανταπόκρισης των παρευρισκομένων, σε ανάλογο ερωτηματολόγιο, υιοθετήθηκαν οι 4 άξονες Τοπικής Δημοκρατίας που πρότεινε η Επιτροπή & είχαν ήδη τη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας [για :α) την ανάδειξη των πολυκατοικιών και των οικοδομικών τετραγώνων που περιβάλλουν κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως κυττάρων αναπτυξιακού προγραμματισμού του Δήμου με υποστήριξη των «Συνελεύσεων Διαχειριστών Πολυκατοικιών», β) τις «Θεματικές γειτονιές» ή «Τοπικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Δημοτών» γ) τις «Επιτροπές Δημοτικού Ελέγχου»(Citizen's Juries), που θα λειτουργούν στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Δημοτών, κατ' αντικείμενο και σε αντιστοίχηση με την καθ' ύλην αρμοδιότητα των εκάστοτε αντιδημάρχων της πόλης και των νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΗΠΕΑΠ,, Πνευματικό Κέντρο, Οργανισμός Άθλησης κλπ.) δ) το Θεσμό του Συνηγόρου του Δημότη].

Στις 23-24 Μαΐου 2009 η Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας πραγματοποίησε Επιστημονική Διημερίδα Πολιτικού Στοχασμού με θέμα «Η Δημοκρατία του Μέλλοντός μας-Εγκαθιστώντας τον Πολίτη στη λήψη αποφάσεων», με ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Την 7η Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή υποδέχτηκε στη πλατεία Αγίας Παρασκευής το «Γερμανικό Λεωφορείο της Άμεσης Δημοκρατίας», που εστιάζει το ενδιαφέρον του στα Δημοψηφίσματα, Νομοθετικές πρωτοβουλίες Πολιτών & στην Τοπική Δημοκρατία και φιλοξενήσαμε τους Γερμανούς συμπολίτες μας στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσουμε.

Στις 12 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Παρατηρητήριο Δημοτών με θέμα «Τοπικά Δημοψηφίσματα» στην Αγ.Παρασκευή, όπου προτάθηκαν από τους παρευρισκόμενους κατοίκους λίγες δεκάδες θεμάτων προς Δημοψήφισμα.

Τέλος, αποτελεί μεγάλη ηθική ικανοποίηση για την Επιτροπή μας το γεγονός ότι ο Δ΄ Άξονας Τοπικής Δημοκρατίας που επιδιώκουμε, δηλαδή ο ανεξάρτητος Θεσμός του «Συνηγόρου του Δημότη» υιοθετήθηκε & ενσωματώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» & σήμερα προωθούμε πειραματικά την πληρέστερη εφαρμογή του, ελπίζοντας ότι στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα ληφθούν υπ'όψη & οι απόψεις των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής.

Συνημμένα υποβάλλω για συνεκτίμηση των δυνατοτήτων μου για σύγχρονη ανάδειξη του θεσμού «Συμπαραστάτη του Δημότη», στην πόλη μας , όπου γεννήθηκε, αν με επιλέξετε :

Α) Σύντομο Βιογραφικό σημείωμά μου,

Β) Την από 9.12.2009 εισήγησή μου, με την ιδιότητά μου ως Συντονιστή Επιτροπής Τοπ. Δημοκρατίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής Αττικής, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Νομοθέτη αυτής και η σχετική πρότασή μου θεσμοθετήθηκε στο Νομοθέτημα των Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ( παραφράζοντας την πρόταση για συνήγορο του Δημότη σε «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ», που ήδη έχουν χρηματίσει δεκάδες συνέλληνες στα καθήκοντα αυτά στους περισσότερους Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας, με birthplace τον Δήμο Αγ. Παρασκευής!)

Γ) Την από 7.7.2010 Ετήσια Έκθεση Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας και Διεθνών Συνεργασιών Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, που συνοδεύεται από τα συνυποβαλλόμενα «ιστορικά» μας έγγραφα, όπως προέκυψαν από τις εκδηλώσεις μας για «Ανθρώπινο Δυναμικό Τοπικής Δημοκρατίας» - « Σκοποί Τοπικής Δημοκρατίας» - " Λίστα Ονομάτων Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας" .

Δ) Το πλήρες κείμενο της από 1.3.2010 ομιλίας μου, με θέμα «"ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ", ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»,

Ε) Αναλυτικό διάγραμμα στόχων και δράσεων της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας Αγίας Παρασκευής για την περίοδο 2009-2010, καθώς και το Σχέδιο προταθέντος από εμένα Καταστατικού του Παρατηρητηρίου Δημοτών Αγ. Παρασκευής, που όμως ο Νομοθέτης περιόρισε τη δυναμική του στον υφιστάμενο Θεσμό των « Επιτροπών Δημοτικής Διαβούλευσης», όπως λειτουργούν υπό την απόλυτη καθοδήγηση και ευθύνη του εκάστοτε Δημάρχου, χωρίς τη διαφαινόμενη και προτεινόμενη δυναμική, που θα μπορούσε ο Δήμος μας, αν επιλεγώ « Συμπαραστάτης του Δημότη και Επιχείρησης» , να αποτελέσει και πάλι Πανελλήνιο πρότυπο Εφαρμογής Καινοτομικών Πρακτικών.

ΣΤ) Ερωτηματολόγια και Πρόσκληση εκδήλωσης 1ης Μαρτίου 2010 του 3ου Παρατηρητηρίου Δημοτών Αγίας Παρασκευής, καθώς και της πρόσκλησης για εκδηλώσεις μας του Α' Παρατηρητηρίου μας τον Οκτώβριο 2009, που αποτέλεσαν την αφετηριακή βάση για την ανάπτυξη του ετήσιου έκτοτε Θεσμού των « Κλεισθενείων», που πραγματοποιούνται την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ( Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας κατά τον Ο.Η.Ε.) . Δείτε στη σχετική Πρόσκληση των 10ων Κλεισθενείων του 2018, το βίντεο (http://www.dimovoulio.gr/?p=4051 ) με την πρότασή μου για να καταστεί η Αγία Παρασκευή και ο Υμηττός Τουριστικός και Επιμορφωτικός προορισμός, με τη συνεργασία των τοπικών μας Επιχειρήσεων, αφού έχω εξυπηρετήσει ως δικηγόρος το συλλογικό επαγγελματικό τους Σωματείο και η επιλογή μου για την Ιδιότητα του τοπικού « Συμπαραστάτη...... και της Επιχείρησης» θα μου δώσει με την αρωγή σας τις δυνατότητες να γίνει η πόλη μας ξεχωριστή για την Ποιότητα της Ζωής όλων μας !

τα οποία και θα παρακαλούσα να θεωρηθούν στοιχεία της υποψηφιότητάς μου, που θα ήθελα να τεθούν υπόψη των εκλεκτόρων δημοτικών Συμβούλων και να μου δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξω συνοπτικά τις απόψεις μου για συνεργασία των δημοτών και κατοίκων του Δήμου με τον νεότευκτο αυτό θεσμό προς πληρέστερη ευδοκίμηση τόσο των σκοπών του Νομοθέτη, όσο και του συναφούς πρωτοποριακού έργου, που αρχίσαμε προ δωδεκαετίας στο Δήμο μας.

Με εκτίμηση

Γιώργος Λ. Κόκκας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «ΘΑ ΣΤΕΙΛΩ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ»! ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ;
Εθνικά θέματαπριν από 1 ώρα
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «ΘΑ ΣΤΕΙΛΩ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ»! ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ;
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.
Τοπικά νέαπριν από 2 ώρες
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.
ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ! ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΑΜΕ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!
Εθνικά θέματαπριν από 3 ώρες
ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ! ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΑΜΕ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!
ΠΟΣΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΠΙΑ;
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΟ Η ΕΛΛΑΔΑ! Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ!
Εθνικά θέματαπριν από 8 ώρες
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΟ Η ΕΛΛΑΔΑ! Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ!
ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΖΕΝΤΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΙ! ΣΕ 10-20 ΧΡΟΝΙΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΤΣΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ, ΣΤΑ ΙΜΙΑ!
Εθνικά θέματαπριν από 9 ώρες
ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΖΕΝΤΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΙ! ΣΕ 10-20 ΧΡΟΝΙΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΤΣΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ, ΣΤΑ ΙΜΙΑ!
Ο Δ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΥΔΟΥΝ!
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΔΗΣ!
Εθνικά θέματαπριν από 9 ώρες
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΔΗΣ!
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΒΥΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΕ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: «ΕΧΩ ΔΙΑΤΑΓΗ ΝΑ ΒΥΘΙΣΩ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΛΟΙΑ». ΒΙΝΤΕΟ
Κοινωνίαπριν από 12 ώρες
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΒΥΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΕ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: «ΕΧΩ ΔΙΑΤΑΓΗ ΝΑ ΒΥΘΙΣΩ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΛΟΙΑ». ΒΙΝΤΕΟ
Ο ΔΟΛΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ! «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ». ΒΙΝΤΕΟ
Εθνικά θέματαπριν από 12 ώρες
Ο ΔΟΛΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ! «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ». ΒΙΝΤΕΟ
ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΝ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ! ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ...
ΑΓΡΙΟ ΞΥΛΟ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ! ΒΙΝΤΕΟ
Κοινωνίαπριν από 12 ώρες
ΑΓΡΙΟ ΞΥΛΟ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ! ΒΙΝΤΕΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΘΡΟΑ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΧΕΙΜΩΝΟ: 305 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ 24ΩΡΟ (8/12/2019)!
Εθνικά θέματαΔευτέρα , 9 Δεκεμβρίου 2019
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΘΡΟΑ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΧΕΙΜΩΝΟ: 305 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ 24ΩΡΟ (8/12/2019)!
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΕΚΡΗΞΗ: «ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ»! ΒΙΝΤΕΟ
ΚοινωνίαΔευτέρα , 9 Δεκεμβρίου 2019
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΕΚΡΗΞΗ: «ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ»! ΒΙΝΤΕΟ
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ!
ΟΥΤΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΣΚΟΠΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ! ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;
Εθνικά θέματαΔευτέρα , 9 Δεκεμβρίου 2019
ΟΥΤΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΣΚΟΠΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ! ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;
Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΦΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Β.ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΡΕΛΟΧΑΡΤΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ!
Το 582 τεύχος της εφημερίδας μαςΤο 582 τεύχος της εφημερίδας μας
Κάθε Τετάρτη η πολιτική επικαιρότητα χωρίς ρετούςΚάθε Τετάρτη η πολιτική επικαιρότητα χωρίς ρετούς
.
.
.
.
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ! ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ! ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
OPTOCENTER
© 2019 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved