Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ! ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

στις

πολιτικου

ομως

αφου

οπως

δειτε

θεμα

τιτλο

εχει

τους

περισσοτερους

λιγες

ενας

αυτο

αυτα

Τοπικά νέαΤετάρτη , 27 Νοεμβρίου 2019
Short Url:
indobserver.gr/.m8P

 O Γιώργος Κόκκας, γνωστός δικηγόρος της ΕΡΤ, αλλά κυρίως γνωστός για τον ακτιβισμό του περί της Άνμεσης Δημοκρατίας κατεβαίνει για υποψήφιος Συμπατραστυάτης του Δημότη στις εκλογές στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Καλούμε τον Δήμαρχο Ζορμπα να στηρίξει την υποψηφιότητά του. 

Ιδού η αίτηση του Γιώργου Κόκκα:

Εκλογή νέου ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αξιότιμες και Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγίας Παρασκευής,

Ανταποκρινόμενος στην από 6.11.2019 δημόσια Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» του Δήμου μας δηλώνω τη σχετική επιθυμία μου να είμαι υποψήφιος κατά τη διαδικασία ενώπιον του Δημοτικού σας Συμβουλίου της προσεχούς Τετάρτης 27ης Νοεμβρίου 2019 ( και έως ότου αυτή ολοκληρωθεί ) για την πλήρωση της θέσεως αυτής, σε συνέχεια της δραστηριότητάς μου που αναπτύχθηκε με την ιδιότητά μου ως επί τετραετία και πλέον διατελέσαντος Συντονιστή της Επιτροπής Τοπ. Δημοκρατίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί σειρά ετών έκτοτε ως ενεργού μέλους της Επιτροπής Δημοτικής Διαβούλευσης του Δήμου μας ( αμφότεροι οι Θεσμοί του Συμπαραστάτη του Δημότη και των Επιτροπών Δημοτικής Διαβούλευσης προέκυψαν ιστορικά πανελληνίως από τις δράσεις και Εισηγήσεις της Επιτροπής μας ΤΟΠΙΚΉς ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ, όπως επανειλημμένα έχει δημόσια δηλώσει ο σημερινός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής και πρ. Δήμαρχος της πόλης μας κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος ), όπως επίσης διετέλεσα για ικανό χρόνο και μέλος των Δ.Σ. ΔΗΠΕΑΠ και Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αγ. Παρασκευής για την οποία κρίνω χρήσιμο να θυμίσω και να λάβετε υπ΄όψιν σας τα ακόλουθα :

( απόσπασμα από Ενημερωτικό μας Φυλλάδιο του 2009)

Παρατηρητήριο Δημοτών

Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας & Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αγίας Παρασκευής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ενέκρινε τον Απρίλιο 2009 εισήγηση του συγκατοίκου μας δικηγόρου Γιώργου Κόκκα για θεσμοθέτηση της ως άνω επιτροπής, που άρχισε άμεσα να υλοποιεί τις προβλεπόμενες με τα σχετικά άρθρα 214-219 διατάξεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, με πρωτοποριακές εφαρμογές των σχετικών προβλέψεων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Την 13η Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δημοτών & Κατοίκων, που στα πλαίσια συμμετοχής & ανταπόκρισης των παρευρισκομένων, σε ανάλογο ερωτηματολόγιο, υιοθετήθηκαν οι 4 άξονες Τοπικής Δημοκρατίας που πρότεινε η Επιτροπή & είχαν ήδη τη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας [για :α) την ανάδειξη των πολυκατοικιών και των οικοδομικών τετραγώνων που περιβάλλουν κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως κυττάρων αναπτυξιακού προγραμματισμού του Δήμου με υποστήριξη των «Συνελεύσεων Διαχειριστών Πολυκατοικιών», β) τις «Θεματικές γειτονιές» ή «Τοπικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Δημοτών» γ) τις «Επιτροπές Δημοτικού Ελέγχου»(Citizen's Juries), που θα λειτουργούν στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Δημοτών, κατ' αντικείμενο και σε αντιστοίχηση με την καθ' ύλην αρμοδιότητα των εκάστοτε αντιδημάρχων της πόλης και των νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΗΠΕΑΠ,, Πνευματικό Κέντρο, Οργανισμός Άθλησης κλπ.) δ) το Θεσμό του Συνηγόρου του Δημότη].

Στις 23-24 Μαΐου 2009 η Επιτροπή Τοπικής Δημοκρατίας πραγματοποίησε Επιστημονική Διημερίδα Πολιτικού Στοχασμού με θέμα «Η Δημοκρατία του Μέλλοντός μας-Εγκαθιστώντας τον Πολίτη στη λήψη αποφάσεων», με ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Την 7η Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή υποδέχτηκε στη πλατεία Αγίας Παρασκευής το «Γερμανικό Λεωφορείο της Άμεσης Δημοκρατίας», που εστιάζει το ενδιαφέρον του στα Δημοψηφίσματα, Νομοθετικές πρωτοβουλίες Πολιτών & στην Τοπική Δημοκρατία και φιλοξενήσαμε τους Γερμανούς συμπολίτες μας στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσουμε.

Στις 12 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Παρατηρητήριο Δημοτών με θέμα «Τοπικά Δημοψηφίσματα» στην Αγ.Παρασκευή, όπου προτάθηκαν από τους παρευρισκόμενους κατοίκους λίγες δεκάδες θεμάτων προς Δημοψήφισμα.

Τέλος, αποτελεί μεγάλη ηθική ικανοποίηση για την Επιτροπή μας το γεγονός ότι ο Δ΄ Άξονας Τοπικής Δημοκρατίας που επιδιώκουμε, δηλαδή ο ανεξάρτητος Θεσμός του «Συνηγόρου του Δημότη» υιοθετήθηκε & ενσωματώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» & σήμερα προωθούμε πειραματικά την πληρέστερη εφαρμογή του, ελπίζοντας ότι στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα ληφθούν υπ'όψη & οι απόψεις των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής.

Συνημμένα υποβάλλω για συνεκτίμηση των δυνατοτήτων μου για σύγχρονη ανάδειξη του θεσμού «Συμπαραστάτη του Δημότη», στην πόλη μας , όπου γεννήθηκε, αν με επιλέξετε :

Α) Σύντομο Βιογραφικό σημείωμά μου,

Β) Την από 9.12.2009 εισήγησή μου, με την ιδιότητά μου ως Συντονιστή Επιτροπής Τοπ. Δημοκρατίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής Αττικής, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Νομοθέτη αυτής και η σχετική πρότασή μου θεσμοθετήθηκε στο Νομοθέτημα των Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ( παραφράζοντας την πρόταση για συνήγορο του Δημότη σε «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ», που ήδη έχουν χρηματίσει δεκάδες συνέλληνες στα καθήκοντα αυτά στους περισσότερους Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας, με birthplace τον Δήμο Αγ. Παρασκευής!)

Γ) Την από 7.7.2010 Ετήσια Έκθεση Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας και Διεθνών Συνεργασιών Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, που συνοδεύεται από τα συνυποβαλλόμενα «ιστορικά» μας έγγραφα, όπως προέκυψαν από τις εκδηλώσεις μας για «Ανθρώπινο Δυναμικό Τοπικής Δημοκρατίας» - « Σκοποί Τοπικής Δημοκρατίας» - " Λίστα Ονομάτων Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας" .

Δ) Το πλήρες κείμενο της από 1.3.2010 ομιλίας μου, με θέμα «"ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ", ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»,

Ε) Αναλυτικό διάγραμμα στόχων και δράσεων της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας Αγίας Παρασκευής για την περίοδο 2009-2010, καθώς και το Σχέδιο προταθέντος από εμένα Καταστατικού του Παρατηρητηρίου Δημοτών Αγ. Παρασκευής, που όμως ο Νομοθέτης περιόρισε τη δυναμική του στον υφιστάμενο Θεσμό των « Επιτροπών Δημοτικής Διαβούλευσης», όπως λειτουργούν υπό την απόλυτη καθοδήγηση και ευθύνη του εκάστοτε Δημάρχου, χωρίς τη διαφαινόμενη και προτεινόμενη δυναμική, που θα μπορούσε ο Δήμος μας, αν επιλεγώ « Συμπαραστάτης του Δημότη και Επιχείρησης» , να αποτελέσει και πάλι Πανελλήνιο πρότυπο Εφαρμογής Καινοτομικών Πρακτικών.

ΣΤ) Ερωτηματολόγια και Πρόσκληση εκδήλωσης 1ης Μαρτίου 2010 του 3ου Παρατηρητηρίου Δημοτών Αγίας Παρασκευής, καθώς και της πρόσκλησης για εκδηλώσεις μας του Α' Παρατηρητηρίου μας τον Οκτώβριο 2009, που αποτέλεσαν την αφετηριακή βάση για την ανάπτυξη του ετήσιου έκτοτε Θεσμού των « Κλεισθενείων», που πραγματοποιούνται την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ( Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας κατά τον Ο.Η.Ε.) . Δείτε στη σχετική Πρόσκληση των 10ων Κλεισθενείων του 2018, το βίντεο (http://www.dimovoulio.gr/?p=4051 ) με την πρότασή μου για να καταστεί η Αγία Παρασκευή και ο Υμηττός Τουριστικός και Επιμορφωτικός προορισμός, με τη συνεργασία των τοπικών μας Επιχειρήσεων, αφού έχω εξυπηρετήσει ως δικηγόρος το συλλογικό επαγγελματικό τους Σωματείο και η επιλογή μου για την Ιδιότητα του τοπικού « Συμπαραστάτη...... και της Επιχείρησης» θα μου δώσει με την αρωγή σας τις δυνατότητες να γίνει η πόλη μας ξεχωριστή για την Ποιότητα της Ζωής όλων μας !

τα οποία και θα παρακαλούσα να θεωρηθούν στοιχεία της υποψηφιότητάς μου, που θα ήθελα να τεθούν υπόψη των εκλεκτόρων δημοτικών Συμβούλων και να μου δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξω συνοπτικά τις απόψεις μου για συνεργασία των δημοτών και κατοίκων του Δήμου με τον νεότευκτο αυτό θεσμό προς πληρέστερη ευδοκίμηση τόσο των σκοπών του Νομοθέτη, όσο και του συναφούς πρωτοποριακού έργου, που αρχίσαμε προ δωδεκαετίας στο Δήμο μας.

Με εκτίμηση

Γιώργος Λ. Κόκκας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟ
Τοπικά νέαπριν από 2 ώρες
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟ
ΠΛΗΡΩΣ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΣΚΑΒΕΙ ΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΩΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! ΕΕ-ΟΗΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ. ΒΙΝΤΕΟ
Κοινωνίαπριν από 2 ώρες
ΠΛΗΡΩΣ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΣΚΑΒΕΙ ΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΩΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! ΕΕ-ΟΗΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ. ΒΙΝΤΕΟ
ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 31 ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣΗΜΙΣΙ ΜΗΝΕΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ; Ο ΝΟΜΟΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ...
Τοπικά νέαπριν από 3 ώρες
ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 31 ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣΗΜΙΣΙ ΜΗΝΕΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ; Ο ΝΟΜΟΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ...
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ! ΑΝΑΡΧΙΑ-ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ! Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ...ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ-ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ!
Εθνικά θέματαπριν από 9 ώρες
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ! ΑΝΑΡΧΙΑ-ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ! Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ...ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ-ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ!
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΒΡΟ ΩΣ ΚΡΗΤΗ...
ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 500 ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΕΝΩ ΞΥΛΟΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΙΑΙΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.500 ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ!
Εθνικά θέματαπριν από 9 ώρες
ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 500 ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΕΝΩ ΞΥΛΟΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΙΑΙΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.500 ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ!
ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ!
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ HOT SPOT ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ! ΘΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ-ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΙ!
ΚοινωνίαΚυριακή , 31 Μαΐου 2020
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ HOT SPOT ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ! ΘΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ-ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΙ!
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΗ-ΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ!
ΚΥΜΑ ΟΡΓΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ 46ΧΡΟΝΟ GEORGE FLOYD! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΙΝΙΑΣ! ΒΙΝΤΕΟ-ΦΡΙΚΗ
ΚοινωνίαΚυριακή , 31 Μαΐου 2020
ΚΥΜΑ ΟΡΓΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ 46ΧΡΟΝΟ GEORGE FLOYD! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΙΝΙΑΣ! ΒΙΝΤΕΟ-ΦΡΙΚΗ
ΔΟΘΗΚΕ ΑΣΥΛΟ ΣΕ 10.000 ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ! ΒΙΝΤΕΟ-ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚοινωνίαΚυριακή , 31 Μαΐου 2020
ΔΟΘΗΚΕ ΑΣΥΛΟ ΣΕ 10.000 ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ! ΒΙΝΤΕΟ-ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΒΑΛΑΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΑΣ: ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟ 1-14 ΜΕΡΕΣ ΟΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΠΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΡΩΣΙΑ κ.λ.π.! ΑΡΑ, ΤΟΥΣ ΑΠΩΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟικονομίαΚυριακή , 31 Μαΐου 2020
ΒΑΛΑΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΑΣ: ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟ 1-14 ΜΕΡΕΣ ΟΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΠΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΡΩΣΙΑ κ.λ.π.! ΑΡΑ, ΤΟΥΣ ΑΠΩΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ Ή ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΜΕ HOT SPOT ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ; ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΑΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ»
ΚοινωνίαΚυριακή , 31 Μαΐου 2020
ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ Ή ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΜΕ HOT SPOT ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ; ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΑΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ»
ΕΚΤΟΞΕΥΘΗΚΕ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ Α΄ΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ NASA ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ! LIVE ΕΙΚΟΝΑ
ΚοινωνίαΣάββατο , 30 Μαΐου 2020
ΕΚΤΟΞΕΥΘΗΚΕ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ Α΄ΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ NASA ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ! LIVE ΕΙΚΟΝΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΚΑΘΑΡΟΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ! ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΑΝΤΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ!
Τοπικά νέαΣάββατο , 30 Μαΐου 2020
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΚΑΘΑΡΟΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ! ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΑΝΤΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ!
Κάθε Τετάρτη η πολιτική επικαιρότητα χωρίς ρετούςΚάθε Τετάρτη η πολιτική επικαιρότητα χωρίς ρετούς
ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΗΡΙΑΛΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΗΡΙΑΛ
ΤΟ 586 ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣΤΟ 586 ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΒΙΝΤΕΟΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΒΙΝΤΕΟ
.
.
ΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
.
.
.
.
.
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ! ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ! ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
OptoCenter-μπείτε στο site μας και κάντε την παραγ
© 2020 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved