ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

στις

οπως

λεει

λιγο

πριν

εχει

χρονια

ειναι

τους

ιδιο

300

αυτο

αυτα

στην

ποσο

ΠολιτισμόςΔευτέρα , 26 Οκτωβρίου 2020
Short Url:
indobserver.gr/.muY

 δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα μας

Γράφει ο Καθηγητής
Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Ένα από τα πρόσωπα που εργάστηκαν προετοιμάζοντας την Επανά-σταση του 1821 ήταν ο Ρήγας Βελεστινλής.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Θεσσαλός, όπως υπέγραφε, είχε γεννη-θεί στο Βελεστίνο, στην περιοχή του Βόλου, περί το 1757. Η οικογένειά του ήταν εύπορη. Σχολείο πήγε στη Βελεστίνο, στη Ζαγοράκα, κατόπιν, στα Α-μπελάκια, πριν γίνει δάσκαλος στο Κισσό του Πηλίου. Σε ηλικία 20 ετών φέ-ρεται να έχει φιλονικήσει με Τούρκο στη γενέτειρά του, τον οποίο σκότωσε, γι' αυτό και αναγκάστηκε να φύγει για το Λιτόχωρο όπου κατατάχτηκε σε σώμα αρματολών που δρούσε στον Όλυμπο. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Άγιον Ό-ρος, όπου είχε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Αθωνιάδας Σχολής, όπου ε-μπλούτισε τις γνώσεις του. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμαθε ξένες γλώσσες, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Λίγο πριν γίνει 30 χρόνων, βρέθηκε στο Βουκουρέστι ως γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας, Νικολάου Μαυρογένη. Μετά το 1790, ο Ρήγας, επέλεξε τη Βιέννη, την οποία έκανε κέ-ντρο των επαφών του και της εκδοτικής δραστηριότητάς του, σε συνεργασία με τους τυπογράφους από τη Σιάτιστα, αδελφούς Πούλιου, που διέθεταν εκεί τυπογραφείο.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ήταν λόγιος έμπορος, με συγκροτημένα πολιτι-κά πιστεύω. Θεωρούσε, ότι το όποιο σχέδιο έπρεπε να περιλαμβάνει ένα ανε-ξάρτητο Κράτος στην περιοχή της Βαλκανικής, προϋπόθεση του οποίου θα ήταν η Επανάσταση. Είχε πάντα στο νου του τη Γαλλική Επανάσταση.
Η συνεργασία του με τους αδελφούς Πούλιου ήταν στενή. Στο τυπο-γραφείο τους, ο Ρήγας τύπωσε την περίφημη «Χάρτα της Ελλάδος», στην οποία περιέχονται τα νησιά της Ελλάδος και μέρος των εις την Ευρώπην και Μικράν Ασίαν πολυάριθμων Αποικιών της. Στην ουσία, ήταν ο χάρτης ενός ενιαίου γεωγραφικού χώρου τον οποίο ο Ρήγας θεωρούσε έτοιμο για επανά-σταση και απόσχιση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Παράλληλα με τη Χάρτα, ο Ρήγας εργαζόταν για τη σύνταξη και έκδοση διαφόρων επαναστατικών κειμένων, ανάμεσα στα οποία κορυφαίο ήταν ο έμ-μετρος Θούριος: «Κάλλιο να' ναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Στα τέλη του 1797, ο Ρήγας βρέθηκε στην Τεργέστη, προκειμένου να παραλάβει τυπωμένες επαναστατικές προκηρύξεις για να τις προωθήσει στον Ελλαδικό χώρο. Οι Αρχές είχαν πληροφορηθεί τη δράση του και συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει, στις 17 Δεκεμβρίου 1797. Ο Ρήγας οδη-γήθηκε σιδηροδέσμιος στη Βιέννη, όπου είχαν συλληφθεί και πολλοί ακόμα επαναστάτες που είχαν σχετιστεί μαζί του. Από τους συλληφθέντες όσοι ήταν οθωμανοί υπήκοοι απελάθησαν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 10 Μαΐου 1798, ο Ρήγας μαζί με επτά συντρόφους του, παραδόθηκαν στους Τούρκους του Βελιγραδίου και φυλακίστηκαν στον παραποτάμιο πύργο Νεμπόισα. Βασανίστηκαν ανηλεώς ως επαναστάτες. Και στις 21 Ιουνίου, χωρίς δίκη, στραγγαλίστηκαν και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη.
Επέτειος των 2500 χρόνων:
Η Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνος στη Χάρτα του Ρήγα.
Το 480 π.Χ. ο Λεωνίδας με τους επίλεκτους 300 Σπαρτιάτες στρατιώ-τες του αντιστάθηκαν στις Θερμοπύλες στις ορδές του Πέρση μονάρχη Ξέρ-ξη, απευθύνοντας το διαχρονικό «Μολών λαβέ», και δίνοντας ένα παράδειγ-μα

αυτοθυσίας για την υπεράσπιση της Ελευθερίας. Το ίδιο έτος ήταν και η νί-κη των ελληνικών πλοίων στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, αναγκάζοντας τον Ξέρξη να αποσυρθεί στην Περσία ντροπιασμένος.
Τα σημαντικά αυτά γεγονότα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας θα γιορταστούν το 2020 (Κορωνοϊού επιτρέποντος), με την ευκαιρία συμπλή-ρωσης 2500 ετών από τότε (480 π.χ. – 2020 μ.Χ.) με ανάλογες εκδηλώσεις και σχετικές ιστορικές αναφορές, που θα αναδεικνύουν το διαχρονικό Ελληνικό πνεύμα.
Η πάλη αυτή των Ελληνικού πνεύματος της ελευθερίας, της δημοκρα-τίας ενάντια στο βαρβαρισμό, τον αυτοκρατορικό απολυταρχισμό, θαυμάσια απεικονίζεται από τον Ρήγα Βελεστινλή στην παράσταση του τίτλου της Χάρτας της Ελλάδος, που εξέδωσε στη Βιέννη το 1797, κατά την προετοι-μασία του στρατηγικού σχεδίου της Επανάστασής του.
Παρουσιάζει την πάλη του γυμνόποδα Ηρακλή με το ξύλινο ρόπαλό του (σύμβολο της Ελληνικής δύναμης) να έχει αρπάξει το χέρι της έφιππης α-μαζόνας και να έχει τσακίσει το σιδερένιο διπλό τσεκούρι της (σύμβολο της περσικής ασιατικής δύναμης), όπως αναγράφει ο Ρήγας στο Υπόμνημα της Χάρτας του. Συμβολίζει κατ' αυτόν τον τρόπον την Ελληνική νίκη επί της βαρβαρικής δύναμης. Το ύψιστο αγαθό και πάνω από τη ζωή είναι η Ελευθε-ρία για τον Ρήγα και γι' αυτό χαρακτηριστκά τονίζει στο Θούριό του (στίχ. 7-8). «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Ακόμη, στο δεύτερο φύλλο της Χάρτας του ο Ρήγας έχει την «Επιπε-δογραφία του περάσματος των Θερμοπυλών προς κατάληψη της επιδρομής του Ξέρξη στην Ελλάδα της παρά του Νέου Αναχαρσίδος ιστορουμένης». Σημειώνει τον τάφο του Λεωνίδα και 300 Σπαρτιατών και αναγράφει το σχετικό επίγραμμα: «Ω ξειν αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», το οποίο σε νεοελληνική απόδοση λέει: «Οδοιπόρε, περνώντας από τη Σπάρτη ειπέ πως ετάφημεν εδώ πολεμήσαντες δια τους ιερούς νόμους της».
Γι' αυτό ο Ρήγας στον Ύμνο Πατριωτικό προβάλλει τον Λεωνίδα ως πρότυπο αγωνιστικότητας, θάρρους, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας.
«Ο Λεωνίδας που ζει, με τους τριακόσιους μαζί να δει τον Σπαρτιάτη πώς ρίχνεται σαν άτι, τρώει, πατεί, ξεσκίζει την Τουρκιά, μπρε παιδιά».
Παρόμοια και ο Διονύσιος Σολωμός λίγα χρόνια αργότερα στον Ύμνο εις την Ελευθερία αναφωνεί:
«Ω τριακόσιοι σηκωθείτε,
και ξανάλθετε σε εμάς
τα παιδιά σας θέλετ' ιδήτε
πόσο μοιάζουνε μ' εσάς».
Και στο 7ο φύλλο της Χάρτας, ο Ρήγας έχει την Επιπεδογραφία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας με τις διατάξεις των Περσικών και Ελληνικών πλοίων και τον θρόνο του Ξέρξη στο όρος Αιγάλεω, από όπου παρακολου-θούσε τη Ναυμαχία. Μάλιστα, στο 5ο φύλλο της Χάρτας στην περιοχή της Σα-λαμίνας έχει τον συμβολισμό της Ναυμαχίας και το ρόπαλο του Ηρακλή αντι-κρυστά με τον τσακισμένο διπλό περσικό πέλεκυ. Ο Ρήγας έχει και στη Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.), στη Ναυμαχία της Μυκάλης (479 π.Χ.) και στη Μάχη του Γρανικού ποταμού με τον Μέγα Αλέξανδρο, αντίστοιχες παρα-στάσεις.

Βιβλιογραφία: «Ρήγας Βελεστινλής, η Χάρτα, ο Θούριος κ.τ.λ.» του Δρος Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ: ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΒΡΥΩΝ-ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΪΚΟ ΝΕΦΡΟ!
Κοινωνίαπριν από 7 ώρες
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ: ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΒΡΥΩΝ-ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΪΚΟ ΝΕΦΡΟ!
ΒΙΝΤΕΟ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: «ΜΑΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ 20 ΤΕΣΤ ΤΑ 5 ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ! ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ!»
Κοινωνίαπριν από 8 ώρες
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: «ΜΑΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ 20 ΤΕΣΤ ΤΑ 5 ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ! ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ!»
ΕΤΣΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ!
ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Ή ΝΕΑΣ ΔΙΚΤ@ΤΟΡΙΑΣ;): ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΗΡΑΝ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΑΝ ΣΤΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΓΚΛΟΜΠ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ! ΒΙΝΤΕΟ
Κοινωνίαπριν από 9 ώρες
ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Ή ΝΕΑΣ ΔΙΚΤ@ΤΟΡΙΑΣ;): ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΗΡΑΝ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΑΝ ΣΤΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΓΚΛΟΜΠ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ! ΒΙΝΤΕΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΠΟΨΕ 7-2-2021 ΣΤΙΣ 7.30 μμ ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ. ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ LIVESTREAMING
Αθλητισμόςπριν από 11 ώρες
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΠΟΨΕ 7-2-2021 ΣΤΙΣ 7.30 μμ ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ. ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ LIVESTREAMING
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΡΕΙΠΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!
Κοινωνίαπριν από 11 ώρες
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΡΕΙΠΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!
ΒΙΝΤΕΟ
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ: «ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΕΧΕΙΣ ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣH ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ! ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑΣ; ΣΥΝΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;»
Τοπικά νέαπριν από 15 ώρες
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ: «ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΕΧΕΙΣ ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣH ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ! ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑΣ; ΣΥΝΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;»
ΙΔΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΝΟΜΠΑΡΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ! ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΝΕΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΚΟΡΕΑ, ΑΛΛΑ ΕΔΩ...ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΑΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ LOCKDOWN!
Κοινωνίαπριν από 20 ώρες
ΙΔΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΝΟΜΠΑΡΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ! ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΝΕΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΚΟΡΕΑ, ΑΛΛΑ ΕΔΩ...ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΑΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ LOCKDOWN!
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ... ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ!
ΚοινωνίαΣάββατο , 6 Μαρτίου 2021
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ... ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ!
ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ Η ΚΛΕΛΙΑ ΡΕΝΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: «ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ-ΣΩΤΗΡΕΣ ΕΝΩ ΤΑΪΖΕΤΕ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ; ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ»
ΚοινωνίαΣάββατο , 6 Μαρτίου 2021
ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ Η ΚΛΕΛΙΑ ΡΕΝΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: «ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ-ΣΩΤΗΡΕΣ ΕΝΩ ΤΑΪΖΕΤΕ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ; ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ»
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΙΓΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΑΝΤΡΩΝ!
Τοπικά νέαΣάββατο , 6 Μαρτίου 2021
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΙΓΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΑΝΤΡΩΝ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ....
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ: ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΥΣ 200 ΤΟΝΟΥΣ ΤΑ ΚΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τοπικά νέαΣάββατο , 6 Μαρτίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ: ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΥΣ 200 ΤΟΝΟΥΣ ΤΑ ΚΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ: «ΜΗΝ ΜΙΛΑΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΓΕΛΑΤΕ ΔΥΝΑΤΑ »! ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΚοινωνίαΣάββατο , 6 Μαρτίου 2021
ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ: «ΜΗΝ ΜΙΛΑΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΓΕΛΑΤΕ ΔΥΝΑΤΑ »! ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΒΙΝΤΕΟ
κάντε κλικ στην εικόνακάντε κλικ στην εικόνα
Διανομή φυλλαδίων-εκπληκτικές τιμές τ.6945748804Διανομή φυλλαδίων-εκπληκτικές τιμές τ.6945748804
Πωλείται σόμπα kerosun! 15€ τ.6943556998Πωλείται σόμπα kerosun! 15€ τ.6943556998
ΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝ
.
ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑ
ΤΟ YOUTUBE ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤΟ YOUTUBE ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛ
.
ΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
.
.
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
0
© 2021 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved