ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

στις

οπως

λεει

λιγο

πριν

εχει

χρονια

ειναι

τους

ιδιο

300

αυτο

αυτα

στην

ποσο

ΠολιτισμόςΔευτέρα , 26 Οκτωβρίου 2020
Short Url:
indobserver.gr/.muY

 δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα μας

Γράφει ο Καθηγητής
Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Ένα από τα πρόσωπα που εργάστηκαν προετοιμάζοντας την Επανά-σταση του 1821 ήταν ο Ρήγας Βελεστινλής.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Θεσσαλός, όπως υπέγραφε, είχε γεννη-θεί στο Βελεστίνο, στην περιοχή του Βόλου, περί το 1757. Η οικογένειά του ήταν εύπορη. Σχολείο πήγε στη Βελεστίνο, στη Ζαγοράκα, κατόπιν, στα Α-μπελάκια, πριν γίνει δάσκαλος στο Κισσό του Πηλίου. Σε ηλικία 20 ετών φέ-ρεται να έχει φιλονικήσει με Τούρκο στη γενέτειρά του, τον οποίο σκότωσε, γι' αυτό και αναγκάστηκε να φύγει για το Λιτόχωρο όπου κατατάχτηκε σε σώμα αρματολών που δρούσε στον Όλυμπο. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Άγιον Ό-ρος, όπου είχε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Αθωνιάδας Σχολής, όπου ε-μπλούτισε τις γνώσεις του. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμαθε ξένες γλώσσες, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Λίγο πριν γίνει 30 χρόνων, βρέθηκε στο Βουκουρέστι ως γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας, Νικολάου Μαυρογένη. Μετά το 1790, ο Ρήγας, επέλεξε τη Βιέννη, την οποία έκανε κέ-ντρο των επαφών του και της εκδοτικής δραστηριότητάς του, σε συνεργασία με τους τυπογράφους από τη Σιάτιστα, αδελφούς Πούλιου, που διέθεταν εκεί τυπογραφείο.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ήταν λόγιος έμπορος, με συγκροτημένα πολιτι-κά πιστεύω. Θεωρούσε, ότι το όποιο σχέδιο έπρεπε να περιλαμβάνει ένα ανε-ξάρτητο Κράτος στην περιοχή της Βαλκανικής, προϋπόθεση του οποίου θα ήταν η Επανάσταση. Είχε πάντα στο νου του τη Γαλλική Επανάσταση.
Η συνεργασία του με τους αδελφούς Πούλιου ήταν στενή. Στο τυπο-γραφείο τους, ο Ρήγας τύπωσε την περίφημη «Χάρτα της Ελλάδος», στην οποία περιέχονται τα νησιά της Ελλάδος και μέρος των εις την Ευρώπην και Μικράν Ασίαν πολυάριθμων Αποικιών της. Στην ουσία, ήταν ο χάρτης ενός ενιαίου γεωγραφικού χώρου τον οποίο ο Ρήγας θεωρούσε έτοιμο για επανά-σταση και απόσχιση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Παράλληλα με τη Χάρτα, ο Ρήγας εργαζόταν για τη σύνταξη και έκδοση διαφόρων επαναστατικών κειμένων, ανάμεσα στα οποία κορυφαίο ήταν ο έμ-μετρος Θούριος: «Κάλλιο να' ναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Στα τέλη του 1797, ο Ρήγας βρέθηκε στην Τεργέστη, προκειμένου να παραλάβει τυπωμένες επαναστατικές προκηρύξεις για να τις προωθήσει στον Ελλαδικό χώρο. Οι Αρχές είχαν πληροφορηθεί τη δράση του και συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει, στις 17 Δεκεμβρίου 1797. Ο Ρήγας οδη-γήθηκε σιδηροδέσμιος στη Βιέννη, όπου είχαν συλληφθεί και πολλοί ακόμα επαναστάτες που είχαν σχετιστεί μαζί του. Από τους συλληφθέντες όσοι ήταν οθωμανοί υπήκοοι απελάθησαν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 10 Μαΐου 1798, ο Ρήγας μαζί με επτά συντρόφους του, παραδόθηκαν στους Τούρκους του Βελιγραδίου και φυλακίστηκαν στον παραποτάμιο πύργο Νεμπόισα. Βασανίστηκαν ανηλεώς ως επαναστάτες. Και στις 21 Ιουνίου, χωρίς δίκη, στραγγαλίστηκαν και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη.
Επέτειος των 2500 χρόνων:
Η Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνος στη Χάρτα του Ρήγα.
Το 480 π.Χ. ο Λεωνίδας με τους επίλεκτους 300 Σπαρτιάτες στρατιώ-τες του αντιστάθηκαν στις Θερμοπύλες στις ορδές του Πέρση μονάρχη Ξέρ-ξη, απευθύνοντας το διαχρονικό «Μολών λαβέ», και δίνοντας ένα παράδειγ-μα

αυτοθυσίας για την υπεράσπιση της Ελευθερίας. Το ίδιο έτος ήταν και η νί-κη των ελληνικών πλοίων στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, αναγκάζοντας τον Ξέρξη να αποσυρθεί στην Περσία ντροπιασμένος.
Τα σημαντικά αυτά γεγονότα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας θα γιορταστούν το 2020 (Κορωνοϊού επιτρέποντος), με την ευκαιρία συμπλή-ρωσης 2500 ετών από τότε (480 π.χ. – 2020 μ.Χ.) με ανάλογες εκδηλώσεις και σχετικές ιστορικές αναφορές, που θα αναδεικνύουν το διαχρονικό Ελληνικό πνεύμα.
Η πάλη αυτή των Ελληνικού πνεύματος της ελευθερίας, της δημοκρα-τίας ενάντια στο βαρβαρισμό, τον αυτοκρατορικό απολυταρχισμό, θαυμάσια απεικονίζεται από τον Ρήγα Βελεστινλή στην παράσταση του τίτλου της Χάρτας της Ελλάδος, που εξέδωσε στη Βιέννη το 1797, κατά την προετοι-μασία του στρατηγικού σχεδίου της Επανάστασής του.
Παρουσιάζει την πάλη του γυμνόποδα Ηρακλή με το ξύλινο ρόπαλό του (σύμβολο της Ελληνικής δύναμης) να έχει αρπάξει το χέρι της έφιππης α-μαζόνας και να έχει τσακίσει το σιδερένιο διπλό τσεκούρι της (σύμβολο της περσικής ασιατικής δύναμης), όπως αναγράφει ο Ρήγας στο Υπόμνημα της Χάρτας του. Συμβολίζει κατ' αυτόν τον τρόπον την Ελληνική νίκη επί της βαρβαρικής δύναμης. Το ύψιστο αγαθό και πάνω από τη ζωή είναι η Ελευθε-ρία για τον Ρήγα και γι' αυτό χαρακτηριστκά τονίζει στο Θούριό του (στίχ. 7-8). «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Ακόμη, στο δεύτερο φύλλο της Χάρτας του ο Ρήγας έχει την «Επιπε-δογραφία του περάσματος των Θερμοπυλών προς κατάληψη της επιδρομής του Ξέρξη στην Ελλάδα της παρά του Νέου Αναχαρσίδος ιστορουμένης». Σημειώνει τον τάφο του Λεωνίδα και 300 Σπαρτιατών και αναγράφει το σχετικό επίγραμμα: «Ω ξειν αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», το οποίο σε νεοελληνική απόδοση λέει: «Οδοιπόρε, περνώντας από τη Σπάρτη ειπέ πως ετάφημεν εδώ πολεμήσαντες δια τους ιερούς νόμους της».
Γι' αυτό ο Ρήγας στον Ύμνο Πατριωτικό προβάλλει τον Λεωνίδα ως πρότυπο αγωνιστικότητας, θάρρους, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας.
«Ο Λεωνίδας που ζει, με τους τριακόσιους μαζί να δει τον Σπαρτιάτη πώς ρίχνεται σαν άτι, τρώει, πατεί, ξεσκίζει την Τουρκιά, μπρε παιδιά».
Παρόμοια και ο Διονύσιος Σολωμός λίγα χρόνια αργότερα στον Ύμνο εις την Ελευθερία αναφωνεί:
«Ω τριακόσιοι σηκωθείτε,
και ξανάλθετε σε εμάς
τα παιδιά σας θέλετ' ιδήτε
πόσο μοιάζουνε μ' εσάς».
Και στο 7ο φύλλο της Χάρτας, ο Ρήγας έχει την Επιπεδογραφία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας με τις διατάξεις των Περσικών και Ελληνικών πλοίων και τον θρόνο του Ξέρξη στο όρος Αιγάλεω, από όπου παρακολου-θούσε τη Ναυμαχία. Μάλιστα, στο 5ο φύλλο της Χάρτας στην περιοχή της Σα-λαμίνας έχει τον συμβολισμό της Ναυμαχίας και το ρόπαλο του Ηρακλή αντι-κρυστά με τον τσακισμένο διπλό περσικό πέλεκυ. Ο Ρήγας έχει και στη Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.), στη Ναυμαχία της Μυκάλης (479 π.Χ.) και στη Μάχη του Γρανικού ποταμού με τον Μέγα Αλέξανδρο, αντίστοιχες παρα-στάσεις.

Βιβλιογραφία: «Ρήγας Βελεστινλής, η Χάρτα, ο Θούριος κ.τ.λ.» του Δρος Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ PFIZER ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΕΔΩ ΓΛΙΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: «ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ»!
Κοινωνίαπριν από 29 λεπτά
ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ PFIZER ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΕΔΩ ΓΛΙΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: «ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ»!
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ» ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ! ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙ′ ΑΥΤΟ; ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΡΑΜΑ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ-ΙΔΕΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ; ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ!
Εθνικά θέματαπριν από 2 ώρες
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ» ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ! ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙ′ ΑΥΤΟ; ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΡΑΜΑ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ-ΙΔΕΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ; ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ!
ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΝΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ...ΦΑΡΜΑΚΟ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ! ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ, ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ»
Θρησκείαπριν από 3 ώρες
ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΝΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ...ΦΑΡΜΑΚΟ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ! ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ, ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ»
ΗΧΗΤΙΚΟ!
ΣΗΜΙΤΗΣ-ΠΑΣΟΚ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΟΤΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΜΙΑ. Ο ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (1997).Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΟΤΣΑΛΑΝ. Ο ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ! ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΝ ΤΙΜΑΕΙ!
Κοινωνίαπριν από 8 ώρες
ΣΗΜΙΤΗΣ-ΠΑΣΟΚ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΟΤΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΜΙΑ. Ο ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (1997).Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΟΤΣΑΛΑΝ. Ο ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ! ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΝ ΤΙΜΑΕΙ!
ΖΗΤΩ!!! ΑΡΙΣΤΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΚΕ-ΡΑ-ΜΕ-ΩΣ, ΚΕ-ΡΑ-ΜΕ-ΩΣ! ΔΕΝ Σ′ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ-ΕΣΕΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ!
Κοινωνίαπριν από 8 ώρες
ΖΗΤΩ!!! ΑΡΙΣΤΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΚΕ-ΡΑ-ΜΕ-ΩΣ, ΚΕ-ΡΑ-ΜΕ-ΩΣ! ΔΕΝ Σ′ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ-ΕΣΕΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ!
ΦΑΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 41%! Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ: ΑΦΟΥ ΠΝΙΓΗΚΕ Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΡΟΧΗ,  ΔΙΕΤΑΞΕ ΝΕΟ LOCΚDOWN ΟΤΑΝ ΒΓΗΚΕ Ο ΗΛΙΟΣ! Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ), ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ...
Κοινωνίαπριν από 12 ώρες
ΦΑΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 41%! Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ: ΑΦΟΥ ΠΝΙΓΗΚΕ Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΡΟΧΗ, ΔΙΕΤΑΞΕ ΝΕΟ LOCΚDOWN ΟΤΑΝ ΒΓΗΚΕ Ο ΗΛΙΟΣ! Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ), ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ...
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ: «Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΙΕΡΟ-ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Εθνικά θέματαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ: «Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΙΕΡΟ-ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΒΙΝΤΕΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ! ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.ΣΤΑΘΗ: «ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»! ΤΟΥΣ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ!
ΚοινωνίαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΕΚΤΑΚΤΟ! ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.ΣΤΑΘΗ: «ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»! ΤΟΥΣ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ! ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ...
ΠολιτισμόςΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ! ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ...
ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ! ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ! ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ!
ΚοινωνίαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ! ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ! ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ!
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ: «ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΩ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΜΕΝΟ ΜΟΥ-ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΜΜΟΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΘΩ, ΟΧΙ ΝΑ ΤΗ ΣΚΟΤΩΣΩ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑ ΤΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΑΠΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ»
ΚοινωνίαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ: «ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΩ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΜΕΝΟ ΜΟΥ-ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΜΜΟΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΘΩ, ΟΧΙ ΝΑ ΤΗ ΣΚΟΤΩΣΩ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑ ΤΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΑΠΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ»
ΕΚΤΑΚΤΟ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ! ΠΑΝΩ ΑΠ′ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
ΚοινωνίαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΕΚΤΑΚΤΟ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ! ΠΑΝΩ ΑΠ′ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
Κλειστοί και οι Δημοτικοί/Ιδιωτικοί Σταθμοί του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Το 603 τεύχος της εφημερίδας μαςΤο 603 τεύχος της εφημερίδας μας
.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟ & ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟ & ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
.
ΜΜ'ένα κλικ δείτε τις τηλεοπτκές εκπομπές μας
ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝ
ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑ
ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛ
.
ΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
optocenter,χολαργος,γυαλια ηλιου,προσφορες,eshop
© 2021 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved