ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

στις

οπως

λεει

λιγο

πριν

εχει

χρονια

ειναι

τους

ιδιο

300

αυτο

αυτα

στην

ποσο

ΠολιτισμόςΔευτέρα , 26 Οκτωβρίου 2020
Short Url:
indobserver.gr/.muY

 δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα μας

Γράφει ο Καθηγητής
Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Ένα από τα πρόσωπα που εργάστηκαν προετοιμάζοντας την Επανά-σταση του 1821 ήταν ο Ρήγας Βελεστινλής.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Θεσσαλός, όπως υπέγραφε, είχε γεννη-θεί στο Βελεστίνο, στην περιοχή του Βόλου, περί το 1757. Η οικογένειά του ήταν εύπορη. Σχολείο πήγε στη Βελεστίνο, στη Ζαγοράκα, κατόπιν, στα Α-μπελάκια, πριν γίνει δάσκαλος στο Κισσό του Πηλίου. Σε ηλικία 20 ετών φέ-ρεται να έχει φιλονικήσει με Τούρκο στη γενέτειρά του, τον οποίο σκότωσε, γι' αυτό και αναγκάστηκε να φύγει για το Λιτόχωρο όπου κατατάχτηκε σε σώμα αρματολών που δρούσε στον Όλυμπο. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Άγιον Ό-ρος, όπου είχε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Αθωνιάδας Σχολής, όπου ε-μπλούτισε τις γνώσεις του. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμαθε ξένες γλώσσες, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Λίγο πριν γίνει 30 χρόνων, βρέθηκε στο Βουκουρέστι ως γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας, Νικολάου Μαυρογένη. Μετά το 1790, ο Ρήγας, επέλεξε τη Βιέννη, την οποία έκανε κέ-ντρο των επαφών του και της εκδοτικής δραστηριότητάς του, σε συνεργασία με τους τυπογράφους από τη Σιάτιστα, αδελφούς Πούλιου, που διέθεταν εκεί τυπογραφείο.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ήταν λόγιος έμπορος, με συγκροτημένα πολιτι-κά πιστεύω. Θεωρούσε, ότι το όποιο σχέδιο έπρεπε να περιλαμβάνει ένα ανε-ξάρτητο Κράτος στην περιοχή της Βαλκανικής, προϋπόθεση του οποίου θα ήταν η Επανάσταση. Είχε πάντα στο νου του τη Γαλλική Επανάσταση.
Η συνεργασία του με τους αδελφούς Πούλιου ήταν στενή. Στο τυπο-γραφείο τους, ο Ρήγας τύπωσε την περίφημη «Χάρτα της Ελλάδος», στην οποία περιέχονται τα νησιά της Ελλάδος και μέρος των εις την Ευρώπην και Μικράν Ασίαν πολυάριθμων Αποικιών της. Στην ουσία, ήταν ο χάρτης ενός ενιαίου γεωγραφικού χώρου τον οποίο ο Ρήγας θεωρούσε έτοιμο για επανά-σταση και απόσχιση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Παράλληλα με τη Χάρτα, ο Ρήγας εργαζόταν για τη σύνταξη και έκδοση διαφόρων επαναστατικών κειμένων, ανάμεσα στα οποία κορυφαίο ήταν ο έμ-μετρος Θούριος: «Κάλλιο να' ναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Στα τέλη του 1797, ο Ρήγας βρέθηκε στην Τεργέστη, προκειμένου να παραλάβει τυπωμένες επαναστατικές προκηρύξεις για να τις προωθήσει στον Ελλαδικό χώρο. Οι Αρχές είχαν πληροφορηθεί τη δράση του και συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει, στις 17 Δεκεμβρίου 1797. Ο Ρήγας οδη-γήθηκε σιδηροδέσμιος στη Βιέννη, όπου είχαν συλληφθεί και πολλοί ακόμα επαναστάτες που είχαν σχετιστεί μαζί του. Από τους συλληφθέντες όσοι ήταν οθωμανοί υπήκοοι απελάθησαν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 10 Μαΐου 1798, ο Ρήγας μαζί με επτά συντρόφους του, παραδόθηκαν στους Τούρκους του Βελιγραδίου και φυλακίστηκαν στον παραποτάμιο πύργο Νεμπόισα. Βασανίστηκαν ανηλεώς ως επαναστάτες. Και στις 21 Ιουνίου, χωρίς δίκη, στραγγαλίστηκαν και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη.
Επέτειος των 2500 χρόνων:
Η Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνος στη Χάρτα του Ρήγα.
Το 480 π.Χ. ο Λεωνίδας με τους επίλεκτους 300 Σπαρτιάτες στρατιώ-τες του αντιστάθηκαν στις Θερμοπύλες στις ορδές του Πέρση μονάρχη Ξέρ-ξη, απευθύνοντας το διαχρονικό «Μολών λαβέ», και δίνοντας ένα παράδειγ-μα

αυτοθυσίας για την υπεράσπιση της Ελευθερίας. Το ίδιο έτος ήταν και η νί-κη των ελληνικών πλοίων στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, αναγκάζοντας τον Ξέρξη να αποσυρθεί στην Περσία ντροπιασμένος.
Τα σημαντικά αυτά γεγονότα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας θα γιορταστούν το 2020 (Κορωνοϊού επιτρέποντος), με την ευκαιρία συμπλή-ρωσης 2500 ετών από τότε (480 π.χ. – 2020 μ.Χ.) με ανάλογες εκδηλώσεις και σχετικές ιστορικές αναφορές, που θα αναδεικνύουν το διαχρονικό Ελληνικό πνεύμα.
Η πάλη αυτή των Ελληνικού πνεύματος της ελευθερίας, της δημοκρα-τίας ενάντια στο βαρβαρισμό, τον αυτοκρατορικό απολυταρχισμό, θαυμάσια απεικονίζεται από τον Ρήγα Βελεστινλή στην παράσταση του τίτλου της Χάρτας της Ελλάδος, που εξέδωσε στη Βιέννη το 1797, κατά την προετοι-μασία του στρατηγικού σχεδίου της Επανάστασής του.
Παρουσιάζει την πάλη του γυμνόποδα Ηρακλή με το ξύλινο ρόπαλό του (σύμβολο της Ελληνικής δύναμης) να έχει αρπάξει το χέρι της έφιππης α-μαζόνας και να έχει τσακίσει το σιδερένιο διπλό τσεκούρι της (σύμβολο της περσικής ασιατικής δύναμης), όπως αναγράφει ο Ρήγας στο Υπόμνημα της Χάρτας του. Συμβολίζει κατ' αυτόν τον τρόπον την Ελληνική νίκη επί της βαρβαρικής δύναμης. Το ύψιστο αγαθό και πάνω από τη ζωή είναι η Ελευθε-ρία για τον Ρήγα και γι' αυτό χαρακτηριστκά τονίζει στο Θούριό του (στίχ. 7-8). «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Ακόμη, στο δεύτερο φύλλο της Χάρτας του ο Ρήγας έχει την «Επιπε-δογραφία του περάσματος των Θερμοπυλών προς κατάληψη της επιδρομής του Ξέρξη στην Ελλάδα της παρά του Νέου Αναχαρσίδος ιστορουμένης». Σημειώνει τον τάφο του Λεωνίδα και 300 Σπαρτιατών και αναγράφει το σχετικό επίγραμμα: «Ω ξειν αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», το οποίο σε νεοελληνική απόδοση λέει: «Οδοιπόρε, περνώντας από τη Σπάρτη ειπέ πως ετάφημεν εδώ πολεμήσαντες δια τους ιερούς νόμους της».
Γι' αυτό ο Ρήγας στον Ύμνο Πατριωτικό προβάλλει τον Λεωνίδα ως πρότυπο αγωνιστικότητας, θάρρους, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας.
«Ο Λεωνίδας που ζει, με τους τριακόσιους μαζί να δει τον Σπαρτιάτη πώς ρίχνεται σαν άτι, τρώει, πατεί, ξεσκίζει την Τουρκιά, μπρε παιδιά».
Παρόμοια και ο Διονύσιος Σολωμός λίγα χρόνια αργότερα στον Ύμνο εις την Ελευθερία αναφωνεί:
«Ω τριακόσιοι σηκωθείτε,
και ξανάλθετε σε εμάς
τα παιδιά σας θέλετ' ιδήτε
πόσο μοιάζουνε μ' εσάς».
Και στο 7ο φύλλο της Χάρτας, ο Ρήγας έχει την Επιπεδογραφία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας με τις διατάξεις των Περσικών και Ελληνικών πλοίων και τον θρόνο του Ξέρξη στο όρος Αιγάλεω, από όπου παρακολου-θούσε τη Ναυμαχία. Μάλιστα, στο 5ο φύλλο της Χάρτας στην περιοχή της Σα-λαμίνας έχει τον συμβολισμό της Ναυμαχίας και το ρόπαλο του Ηρακλή αντι-κρυστά με τον τσακισμένο διπλό περσικό πέλεκυ. Ο Ρήγας έχει και στη Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.), στη Ναυμαχία της Μυκάλης (479 π.Χ.) και στη Μάχη του Γρανικού ποταμού με τον Μέγα Αλέξανδρο, αντίστοιχες παρα-στάσεις.

Βιβλιογραφία: «Ρήγας Βελεστινλής, η Χάρτα, ο Θούριος κ.τ.λ.» του Δρος Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΛΟΥΚΕΤΟ ΕΒΑΛΕ Η ALPHA BANK ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 228)! ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΛΟΥΚΕΤΑ- Η ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!
Κοινωνίαπριν από 13 ώρες
ΛΟΥΚΕΤΟ ΕΒΑΛΕ Η ALPHA BANK ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 228)! ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΛΟΥΚΕΤΑ- Η ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!
ΔΗΜΑΡΧΕ, ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΙ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ; ΒΑΛΕ ΤΗΣ...ΛΟΥΚΕΤΟ: ΚΛΕΙΝΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ-ΣΤΗΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ!
Τοπικά νέαπριν από 19 ώρες
ΔΗΜΑΡΧΕ, ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΙ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ; ΒΑΛΕ ΤΗΣ...ΛΟΥΚΕΤΟ: ΚΛΕΙΝΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ-ΣΤΗΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ!
Θ′ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ: ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ASTRAZENECA, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΣ PFIZER, MODERNA ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ! ΓΙ′ ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΜΟΤΑΡΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID ΩΣ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ, ΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞ′ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ!
ΚοινωνίαΤρίτη , 15 Ιουνίου 2021
Θ′ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ: ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ASTRAZENECA, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΣ PFIZER, MODERNA ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ! ΓΙ′ ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΜΟΤΑΡΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID ΩΣ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ, ΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞ′ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ!
ΙΔΟΥ Ο...ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ! ΧΑΜΟΓΕΛΑ & ΑΓΚΑΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΪΝΤΕΝ. ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΖΕΙ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Εθνικά θέματαΤρίτη , 15 Ιουνίου 2021
ΙΔΟΥ Ο...ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ! ΧΑΜΟΓΕΛΑ & ΑΓΚΑΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΪΝΤΕΝ. ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΖΕΙ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΟ GRdiscovery.com/radio/ (21.00-22.30)! ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΟΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ! ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ...
ΚοινωνίαΔευτέρα , 14 Ιουνίου 2021
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΟ GRdiscovery.com/radio/ (21.00-22.30)! ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΟΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ! ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ...
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΩΖΟΥΝ-ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙA: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ 1/3 ΟΣΩΝ ΝΟΣΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ Δ′ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ!
ΚοινωνίαΔευτέρα , 14 Ιουνίου 2021
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΩΖΟΥΝ-ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙA: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ 1/3 ΟΣΩΝ ΝΟΣΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ Δ′ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ!
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ: «ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΠ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ»
ΚοινωνίαΚυριακή , 13 Ιουνίου 2021
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ: «ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΠ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ»
ΒΙΝΤΕΟ
ΟΧΙ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΕΦΑΝΕ! ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ Ο ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΕΧΑΣΕ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΜΑΣ
ΑθλητισμόςΚυριακή , 13 Ιουνίου 2021
ΟΧΙ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΕΦΑΝΕ! ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ Ο ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΕΧΑΣΕ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΜΑΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ; Ο ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΛΛΙΩΣ ΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ»
ΚοινωνίαΚυριακή , 13 Ιουνίου 2021
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ; Ο ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΛΛΙΩΣ ΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ»
ΜΑ ΠΟΣΟ ΞΕΦΤΙΛΕΣ-Ρ@ΓΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ; ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΤΟ EURO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ! ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ!
Εθνικά θέματαΚυριακή , 13 Ιουνίου 2021
ΜΑ ΠΟΣΟ ΞΕΦΤΙΛΕΣ-Ρ@ΓΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ; ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΤΟ EURO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ! ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ!
ΕΦΙΑΛΤΕΣ!
ΣΟΚ ΣΤΟ EURO ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΕΡΙΚΣΕΝ! ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ-ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑθλητισμόςΣάββατο , 12 Ιουνίου 2021
ΣΟΚ ΣΤΟ EURO ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΕΡΙΚΣΕΝ! ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ-ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ ΕΙΠΕ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ: «ΕΧΩ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»! ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΕΞΙΤΗΡΙΟ! ΕΧΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ  ΤΟ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ; ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ ΜΕΘ, ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ...ΠΑΡΤΗ ΤΟΥΣ;
ΚοινωνίαΣάββατο , 12 Ιουνίου 2021
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ ΕΙΠΕ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ: «ΕΧΩ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»! ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΕΞΙΤΗΡΙΟ! ΕΧΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ; ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ ΜΕΘ, ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ...ΠΑΡΤΗ ΤΟΥΣ;
ΒΙΝΤΕΟ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ
Το 599 τεύχος της εφημερίδας μαςΤο 599 τεύχος της εφημερίδας μας
ΜΜ'ένα κλικ δείτε τις τηλεοπτκές εκπομπές μας
ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ
κάντε κλικ στην εικόνακάντε κλικ στην εικόνα
ΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝ
ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑ
ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛ
.
ΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
optocenter,χολαργος,γυαλια ηλιου,προσφορες,eshop
© 2021 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved