ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

στις

οπως

λεει

λιγο

πριν

εχει

χρονια

ειναι

τους

ιδιο

300

αυτο

αυτα

στην

ποσο

ΠολιτισμόςΔευτέρα , 26 Οκτωβρίου 2020
Short Url:
indobserver.gr/.muY

 δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα μας

Γράφει ο Καθηγητής
Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Ένα από τα πρόσωπα που εργάστηκαν προετοιμάζοντας την Επανά-σταση του 1821 ήταν ο Ρήγας Βελεστινλής.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Θεσσαλός, όπως υπέγραφε, είχε γεννη-θεί στο Βελεστίνο, στην περιοχή του Βόλου, περί το 1757. Η οικογένειά του ήταν εύπορη. Σχολείο πήγε στη Βελεστίνο, στη Ζαγοράκα, κατόπιν, στα Α-μπελάκια, πριν γίνει δάσκαλος στο Κισσό του Πηλίου. Σε ηλικία 20 ετών φέ-ρεται να έχει φιλονικήσει με Τούρκο στη γενέτειρά του, τον οποίο σκότωσε, γι' αυτό και αναγκάστηκε να φύγει για το Λιτόχωρο όπου κατατάχτηκε σε σώμα αρματολών που δρούσε στον Όλυμπο. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Άγιον Ό-ρος, όπου είχε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Αθωνιάδας Σχολής, όπου ε-μπλούτισε τις γνώσεις του. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμαθε ξένες γλώσσες, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Λίγο πριν γίνει 30 χρόνων, βρέθηκε στο Βουκουρέστι ως γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας, Νικολάου Μαυρογένη. Μετά το 1790, ο Ρήγας, επέλεξε τη Βιέννη, την οποία έκανε κέ-ντρο των επαφών του και της εκδοτικής δραστηριότητάς του, σε συνεργασία με τους τυπογράφους από τη Σιάτιστα, αδελφούς Πούλιου, που διέθεταν εκεί τυπογραφείο.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ήταν λόγιος έμπορος, με συγκροτημένα πολιτι-κά πιστεύω. Θεωρούσε, ότι το όποιο σχέδιο έπρεπε να περιλαμβάνει ένα ανε-ξάρτητο Κράτος στην περιοχή της Βαλκανικής, προϋπόθεση του οποίου θα ήταν η Επανάσταση. Είχε πάντα στο νου του τη Γαλλική Επανάσταση.
Η συνεργασία του με τους αδελφούς Πούλιου ήταν στενή. Στο τυπο-γραφείο τους, ο Ρήγας τύπωσε την περίφημη «Χάρτα της Ελλάδος», στην οποία περιέχονται τα νησιά της Ελλάδος και μέρος των εις την Ευρώπην και Μικράν Ασίαν πολυάριθμων Αποικιών της. Στην ουσία, ήταν ο χάρτης ενός ενιαίου γεωγραφικού χώρου τον οποίο ο Ρήγας θεωρούσε έτοιμο για επανά-σταση και απόσχιση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Παράλληλα με τη Χάρτα, ο Ρήγας εργαζόταν για τη σύνταξη και έκδοση διαφόρων επαναστατικών κειμένων, ανάμεσα στα οποία κορυφαίο ήταν ο έμ-μετρος Θούριος: «Κάλλιο να' ναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Στα τέλη του 1797, ο Ρήγας βρέθηκε στην Τεργέστη, προκειμένου να παραλάβει τυπωμένες επαναστατικές προκηρύξεις για να τις προωθήσει στον Ελλαδικό χώρο. Οι Αρχές είχαν πληροφορηθεί τη δράση του και συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει, στις 17 Δεκεμβρίου 1797. Ο Ρήγας οδη-γήθηκε σιδηροδέσμιος στη Βιέννη, όπου είχαν συλληφθεί και πολλοί ακόμα επαναστάτες που είχαν σχετιστεί μαζί του. Από τους συλληφθέντες όσοι ήταν οθωμανοί υπήκοοι απελάθησαν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 10 Μαΐου 1798, ο Ρήγας μαζί με επτά συντρόφους του, παραδόθηκαν στους Τούρκους του Βελιγραδίου και φυλακίστηκαν στον παραποτάμιο πύργο Νεμπόισα. Βασανίστηκαν ανηλεώς ως επαναστάτες. Και στις 21 Ιουνίου, χωρίς δίκη, στραγγαλίστηκαν και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη.
Επέτειος των 2500 χρόνων:
Η Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνος στη Χάρτα του Ρήγα.
Το 480 π.Χ. ο Λεωνίδας με τους επίλεκτους 300 Σπαρτιάτες στρατιώ-τες του αντιστάθηκαν στις Θερμοπύλες στις ορδές του Πέρση μονάρχη Ξέρ-ξη, απευθύνοντας το διαχρονικό «Μολών λαβέ», και δίνοντας ένα παράδειγ-μα

αυτοθυσίας για την υπεράσπιση της Ελευθερίας. Το ίδιο έτος ήταν και η νί-κη των ελληνικών πλοίων στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, αναγκάζοντας τον Ξέρξη να αποσυρθεί στην Περσία ντροπιασμένος.
Τα σημαντικά αυτά γεγονότα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας θα γιορταστούν το 2020 (Κορωνοϊού επιτρέποντος), με την ευκαιρία συμπλή-ρωσης 2500 ετών από τότε (480 π.χ. – 2020 μ.Χ.) με ανάλογες εκδηλώσεις και σχετικές ιστορικές αναφορές, που θα αναδεικνύουν το διαχρονικό Ελληνικό πνεύμα.
Η πάλη αυτή των Ελληνικού πνεύματος της ελευθερίας, της δημοκρα-τίας ενάντια στο βαρβαρισμό, τον αυτοκρατορικό απολυταρχισμό, θαυμάσια απεικονίζεται από τον Ρήγα Βελεστινλή στην παράσταση του τίτλου της Χάρτας της Ελλάδος, που εξέδωσε στη Βιέννη το 1797, κατά την προετοι-μασία του στρατηγικού σχεδίου της Επανάστασής του.
Παρουσιάζει την πάλη του γυμνόποδα Ηρακλή με το ξύλινο ρόπαλό του (σύμβολο της Ελληνικής δύναμης) να έχει αρπάξει το χέρι της έφιππης α-μαζόνας και να έχει τσακίσει το σιδερένιο διπλό τσεκούρι της (σύμβολο της περσικής ασιατικής δύναμης), όπως αναγράφει ο Ρήγας στο Υπόμνημα της Χάρτας του. Συμβολίζει κατ' αυτόν τον τρόπον την Ελληνική νίκη επί της βαρβαρικής δύναμης. Το ύψιστο αγαθό και πάνω από τη ζωή είναι η Ελευθε-ρία για τον Ρήγα και γι' αυτό χαρακτηριστκά τονίζει στο Θούριό του (στίχ. 7-8). «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Ακόμη, στο δεύτερο φύλλο της Χάρτας του ο Ρήγας έχει την «Επιπε-δογραφία του περάσματος των Θερμοπυλών προς κατάληψη της επιδρομής του Ξέρξη στην Ελλάδα της παρά του Νέου Αναχαρσίδος ιστορουμένης». Σημειώνει τον τάφο του Λεωνίδα και 300 Σπαρτιατών και αναγράφει το σχετικό επίγραμμα: «Ω ξειν αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», το οποίο σε νεοελληνική απόδοση λέει: «Οδοιπόρε, περνώντας από τη Σπάρτη ειπέ πως ετάφημεν εδώ πολεμήσαντες δια τους ιερούς νόμους της».
Γι' αυτό ο Ρήγας στον Ύμνο Πατριωτικό προβάλλει τον Λεωνίδα ως πρότυπο αγωνιστικότητας, θάρρους, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας.
«Ο Λεωνίδας που ζει, με τους τριακόσιους μαζί να δει τον Σπαρτιάτη πώς ρίχνεται σαν άτι, τρώει, πατεί, ξεσκίζει την Τουρκιά, μπρε παιδιά».
Παρόμοια και ο Διονύσιος Σολωμός λίγα χρόνια αργότερα στον Ύμνο εις την Ελευθερία αναφωνεί:
«Ω τριακόσιοι σηκωθείτε,
και ξανάλθετε σε εμάς
τα παιδιά σας θέλετ' ιδήτε
πόσο μοιάζουνε μ' εσάς».
Και στο 7ο φύλλο της Χάρτας, ο Ρήγας έχει την Επιπεδογραφία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας με τις διατάξεις των Περσικών και Ελληνικών πλοίων και τον θρόνο του Ξέρξη στο όρος Αιγάλεω, από όπου παρακολου-θούσε τη Ναυμαχία. Μάλιστα, στο 5ο φύλλο της Χάρτας στην περιοχή της Σα-λαμίνας έχει τον συμβολισμό της Ναυμαχίας και το ρόπαλο του Ηρακλή αντι-κρυστά με τον τσακισμένο διπλό περσικό πέλεκυ. Ο Ρήγας έχει και στη Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.), στη Ναυμαχία της Μυκάλης (479 π.Χ.) και στη Μάχη του Γρανικού ποταμού με τον Μέγα Αλέξανδρο, αντίστοιχες παρα-στάσεις.

Βιβλιογραφία: «Ρήγας Βελεστινλής, η Χάρτα, ο Θούριος κ.τ.λ.» του Δρος Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΙΔΗΣΗ-ΒΟΜΒΑ: ΟΙ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ! ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ-ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΝ ΜΑΣΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Ο.Υ.
Κοινωνίαπριν από 5 ώρες
ΕΙΔΗΣΗ-ΒΟΜΒΑ: ΟΙ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ! ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ-ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΝ ΜΑΣΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Ο.Υ.
ΒΙΝΤΕΟ-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ
ΕΤΣΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ! ΒΙΝΤΕΟ-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ
Κοινωνίαπριν από 5 ώρες
ΕΤΣΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ! ΒΙΝΤΕΟ-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ
ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ Ρ@ΓΙΑ-ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25ου ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ DE FACTO ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ!
Εθνικά θέματαπριν από 6 ώρες
ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ Ρ@ΓΙΑ-ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25ου ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ DE FACTO ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ!
ΑΡΠΑΖΕΙ ΤΟ ΜΙΣΟ ΑΙΓΑΙΟ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ...
ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΙΝΟΥΝ ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ LOCKDOWN ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ! 28.351 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ 1 ΜΕΡΑ ΚΑΙ 168 ΝΕΚΡΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΕΝΩ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΕ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ 139 ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!
Κοινωνίαπριν από 13 ώρες
ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΙΝΟΥΝ ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ LOCKDOWN ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ! 28.351 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ 1 ΜΕΡΑ ΚΑΙ 168 ΝΕΚΡΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΕΝΩ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΕ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ 139 ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!
ΜΑ, ΤΙ... ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΈΧΟΥΜΕ; ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΘΑ ΚΑΝΩ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ. ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ»! ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ...
Κοινωνίαπριν από 13 ώρες
ΜΑ, ΤΙ... ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΈΧΟΥΜΕ; ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΘΑ ΚΑΝΩ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ. ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ»! ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ...
ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ: ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΟ 2ο LOCKDOWN! ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ
Κοινωνίαπριν από 13 ώρες
ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ: ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΟ 2ο LOCKDOWN! ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ
ΜΕ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ  LOCKDOWN, ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ! ΜΠΡΑΒΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ ΟΡΘΙΟ, ΜΑΖΕΥΕ...ΕΡΕΙΠΙΑ! ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΚοινωνίαΣάββατο , 28 Νοεμβρίου 2020
ΜΕ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ LOCKDOWN, ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ! ΜΠΡΑΒΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ ΟΡΘΙΟ, ΜΑΖΕΥΕ...ΕΡΕΙΠΙΑ! ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΗΞΕΡΕ ΤΙ ΘΑ ΕΦΕΡΝΑΝ ΤΑ LOCKDOWN-
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΦΑΣΙΑΝΟ!
Τοπικά νέαΣάββατο , 28 Νοεμβρίου 2020
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΦΑΣΙΑΝΟ!
ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ....
ΚοινωνίαΣάββατο , 28 Νοεμβρίου 2020
ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ....
ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ! ΠΕΤΣΑΣ: «ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ-ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ 2.100.000 ΤΟΝ ΜΗΝΑ»! ΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ-ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ...
ΚοινωνίαΣάββατο , 28 Νοεμβρίου 2020
ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ! ΠΕΤΣΑΣ: «ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ-ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ 2.100.000 ΤΟΝ ΜΗΝΑ»! ΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ-ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ...
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΟΥΝ ΗΛΙΚiΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ...ΕΛΕΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ! ΒΙΝΤΕΟ
ΚοινωνίαΠαρασκευή , 27 Νοεμβρίου 2020
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΟΥΝ ΗΛΙΚiΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ...ΕΛΕΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ! ΒΙΝΤΕΟ
101 ΘΑΝΑΤΟΙ-2103 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ-607 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΘ-ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ! ΔΕΝ ΤςΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ LOCKDOWN, ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΓΙΑ...ΜΗΝΕΣ!
ΚοινωνίαΠαρασκευή , 27 Νοεμβρίου 2020
101 ΘΑΝΑΤΟΙ-2103 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ-607 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΘ-ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ! ΔΕΝ ΤςΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ LOCKDOWN, ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΓΙΑ...ΜΗΝΕΣ!
ΤΟ 592 ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣΤΟ 592 ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
.
ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑ
νέα συχνότητα, νέα μέρα: Κάθε Δευτέρα 21.00-22.30νέα συχνότητα, νέα μέρα: Κάθε Δευτέρα 21.00-22.30
ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛ
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΒΙΝΤΕΟΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΒΙΝΤΕΟ
.
.
ΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
.
.
.
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
OptoCenter-μπείτε στο site μας και κάντε την παραγ
© 2020 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved