ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας του

κανεις

παιρνει

τετοιο

λεει

πριν

κατι

τους

δουλεια

δακρυα

ποσο

καθε

μονο

μεχρι

κοσμου

ποσα

ΘρησκείαΤετάρτη , 25 Δεκεμβρίου 2019
Short Url:
indobserver.gr/.mvv

 Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ ἁγίου γέροντα Ἐφραίμ Ἀριζόνας
γιὰ τὰ Χριστούγεννα

«Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσον ἐν ἡμῖν» λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔλαβε σάρκα καὶ ἦρθε καὶ μᾶς ἐπισκέφτηκε. Τὸ ὑπέρλαμπρο φῶς τῆς Θεότητός Του τὸ κάλυψε μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ ἔτσι ἠμπόρεσε ἡ γῆ νὰ ὑποδεχτεῖ, νὰ φιλοξενήσει τὸν Θεὸ καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ μιλήσει μαζί Του.
Μᾶς ἐπισκέφθηκε μὲ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του, ἦρθε νὰ μᾶς μιλήσει τὴν Ἀλήθεια διότι ὁ ἄνθρωπος ἐπλανᾶτο ἀπὸ τὸ ψεῦδος τοῦ διαβόλου καὶ συνεχῶς κατέρρεε ψυχικῶς καὶ ἔφευγε μακριὰ ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα. Καὶ ὁ Θεὸς βλέποντας αὐτὸν τὸν κατήφορο τοῦ ἀνθρώπου ἔκλινε οὐρανοὺς καὶ κατέβη καὶ μᾶς ἔκαμε αὐτὴ τὴ μεγάλη ἐπίσκεψη, μᾶλλον τὸ ξεκίνημα τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Δημιουργό του.
Γι αὐτὴ τὴ μεγάλη καὶ ἀπόρρητη ἐπίσκεψη καὶ γέννα τοῦ Χριστοῦ μας κάτι ἔχω γράψει στὸ ἡμερολόγιο καὶ νὰ σᾶς τὸ διαβάσω:

Τά Χριστούγεννα οἱ καμπάνες μας χτυποῦν πολὺ χαρμόσυνα λὲς καὶ ἔχουν κάποια ἰδιαίτερη χάρη σήμερα καὶ μελωδικότατα διαλαλοῦν :
Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.
Λοιπὸν Χριστέ μου καλῶς μᾶς ἦρθες, καλῶς κόπιασες στὴ γῆς μας, στὴν ἐξορία μας. Ἦρθες νὰ ἰδεῖς τὰ χάλια μας καὶ τὴν κατάντια τῆς παρακοῆς καὶ τῆς ἀποστασίας μας. Ἄς εἶναι εὐλογημένη ἡ Εἴσοδος σου, ἡ Γέννησή Σου καὶ ἡ ἔξοδός Σου, ἡ Ἀνάστασή Σου. Ἦρθες, ἐκκένωσες ἑαυτόν, σὲ ἀνυμνοῦμε μὲ ὅλη μας τὴν ψυχή, τὰ δάκρυα τρέχουν, κυλοῦν μόνα τους. Ἡ χαρὰ παίρνει καὶ δίνει. Τὰ θεῖα νοήματα τῆς θείας κενώσεως εἶναι ἀνυπόφορα ἀπὸ τὴν χαρμονή τους.
Θεέ μου! Τί Θεὸς εἶσαι; Τί γίνεται μὲ αὐτὴ τὴ μεγαλοσύνη Σου; Μένω σὰν κεραυνόπληκτος ἀπὸ θαυμασμὸ σὲ θαυμασμό! Τί μέλλει γενέσθαι στὸν ἐπουράνιο κόσμο; Κάλλη, κάλλη θὰ βλέπει ὁ φτηνὸς ἄνθρωπος καὶ θὰ ἐξίσταται στὰ τοῦ Θεοῦ θαυμάσια.
Ὦ Θεῖο βρέφος! πόσο ἁπλά, ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα ἦρθες κοντά μας! Ἡ Γέννησή σου ἡ ἀθόρυβος ὁμοιάζει σὰν τὴν ἁπαλὴ δροσούλα καὶ σὰν τὸ χιονάκι ποὺ πέφτει τὴ νύχτα ἥσυχα-ἥσυχα καὶ δίνει τόση λευκότητα στὴ φύση καὶ πάρα πολλὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση στὸν ἄνθρωπο. Πόσα καὶ πόσα βρέφη δὲν θὰ γεννήθηκαν τὴν ἴδια νύχτα; Τοῦτο τὸ βρέφος ὅμως εἶναι ἡ ἐνσαρκωμένη Ἀλήθεια καὶ Ἀγάπη, εἶναι ὁ προαιώνιος ὑπάρχων Θεός.
Ἡ γέννησή σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως. Ἡ μοναδικὴ γνώση διέλυσε τὰ σκοτάδια καὶ κατήργησε τὸ ψεῦδος, ὁ ἄνθρωπος ἀπέκτησε πυξίδα, ἡ Ἀλήθεια ἦρθε, τὸ Φῶς ἀνέτειλε καὶ ὁ ἀπεγνωσμένος ὁδοιπόρος τῆς γῆς βρῆκε προσανατολισμό.
Ὦ φῶς Θεοῦ πῶς τὸν καταυγάζεις τὸν ἄνθρωπο τῆς προσευχῆς καὶ τὸν κάνεις ἄλλον, τόν πρίν ἔξαλλον καὶ ἐκπτωτικόν!
Ὦ ἐράσμιο φῶς πόσο σὲ ποθῶ σὲ νοσταλγῷ, Σὲ ὑπεραγαπῶ. Πότε θὰ ἔρθεις νὰ πληρώσεις ὅλον με μὲ τὸ κάλλος σου; Δὲν ξέρεις πόσο σὲ περιμένω! καὶ τοῦτο γιατί εἶμαι τυφλὸς καὶ σκοντάφτω καὶ κάνω τοῦ κόσμου τὶς ἁμαρτίες.
Λοιπὸν Χριστέ μου, νοητὲ Ἥλιε, πόσο ἐκυριάρχει τὸ ψεῦδος τῶν ψευδοθεῶν πρὶν μᾶς ἔρθεις μὲ τὴ Γέννησή σου; Τὰ ἀμυδρὰ φῶτα τῶν ποιητῶν καὶ φιλοσόφων δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ διαλύσουν τὰ πυκνὰ σκοτάδια τῆς ἀθεΐας. Ἦρθες τὸ μοναδικό, τὸ ἀνεπανάληπτο, τὸ σωστικὸ φῶς ἐκεῖνο τὸ παγερὸ χειμωνιάτικο βράδυ στὴ Βηθλεέμ. Ἔγινες μικρὸς γιὰ νὰ μᾶς κάμεις μεγάλους, ἔγινες ἀδύνατος γιὰ νὰ μᾶς κάμεις δυνατούς. Ἦρθες κλαίγοντας στὸν κόσμο γιὰ νὰ στεγνώσεις τὰ δάκρυά μας.
Ὦ πόσο πονῶ ψυχικὰ ποὺ δὲ βρῆκες μιὰ θέση σ' ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ τοῦτο γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς μία θέση στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ὦ Ἰησοῦ μου, τί τρομερὴ κένωση ποὺ ἔκανες γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀποστάτες γιά νὰ μᾶς ἐξοικειώσεις μὲ τὸν Πατέρα Σου πληρώνοντας τὸ χρέος μας μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Παναγίου Αἵματὸς Σου. Ἐταπείνωσες ἑαυτὸν μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Σὰν ἀπολιθωμένος στέκω μπροστὰ στὴν ἄφατη ταπείνωσή Σου γιατί ἐγὼ ἄνθρωπος φύσει ταπεινὸς ἔχω τόνους ἐγωισμοῦ μέσα μου ποὺ φανερώνει τὸ σκότος τῆς ἄγνοιάς μου.
Ἡ εὐχούλα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ συνεχίζει ἥσυχα καὶ ἀθόρυβα τὴ δουλειά της. Ὁ νοῦς μου ἔρχεται, τὸν τραβᾶ ὁ ὕμνος «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε, ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε λαοὶ ὅτι δεδόξασται».
Θεέ μου, Χριστέ μου, μὰ τί εἶσαι πιά; Ἡ καρδιά μου πάει νὰ σπάσει μὰ πόσο γλυκὸς Εἶσαι; Τί νὰ εἴπω; Ἀπορῶ μαζί σου, σὰν τὸ κεράκι λιώνει ἡ καρδιά μου καὶ τοῦτο διότι σὲ ὅλα εἶμαι ἀνάξιος καὶ ἀνίκανος. Πότε μὰ πότε θὰ σὲ εἰδῶ πατέρα μου; ὦ δὲν πρόκειται νὰ ζήσω ἂν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ποία φύσις κτιστὴ ἠμπορεῖ νὰ σὲ βαστάξει; Ἡ γλυκύτης Σου ὑπερβαίνει κάθε ἔννοια καὶ λόγο.
Ἀνυμνήσατε ὦ λαοὶ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μου σκιρτήσατε ἐν εὐφροσύνῃ γιατί εἶναι ὁ μοναδικός, ὁ ἀποκλειστικός δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος ἀλλὰ καὶ ὁ μόνος ποὺ πληρώνει τρομερὰ τὴν καρδιὰ ἀπὸ ἀγάπη καὶ θεῖον Ἔρωτα.
Ἐξίσταμαι, φρίττω, δὲν ξέρω τί νὰ πῶ γιὰ τὸν Θεὸ Πατέρα μου.
Ὦ ποιὸν Θεὸ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν ξέρουμε τί μᾶς γίνεται. Ἡ φτωχὴ ψυχούλα μου πανηγυρίζει ἀπὸ ἀγάπη καὶ κλάμα στὴν ἁγιωτάτη ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα.
Χαρὰ σὲ σένα Θεῖον βρέφος καὶ σωτηρία σὲ μένα.
Πόσες καὶ πόσες εὐχαριστίες σοῦ ὀφείλω Θεέ μου ποὺ μὲ ἀξιώνεις νὰ ὁμιλῶ μαζί σου σηκώνοντάς με τὴ νύχτα, στὴν ἥσυχη ἀτμόσφαιρα γιὰ νὰ κάνουμε τὶς ἅγιες συναντήσεις μας.
Σήμερα καλὲ μου Πατέρα σὲ εὐχαριστῶ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη συνάντηση γιατί μὲ παρατήρησες τὴν ἀναισθησία μου κάνοντάς μου ἕνα πολὺ ἐπιδέξιο ἔλεγχο ποὺ ὁμολογῶ πώς μὲ ὠφέλησε καὶ ἐγὼ δὲν ξέρω πόσο.
Τυπικὰ σὲ πίστευα, σὲ ὁμολογοῦσα καὶ σὲ ἔνιωθα, γιὰ αὐτὸ καὶ ἔχω ἕνα τόσο βεβαρημένο ποινικό. Ὦ Θεέ μου καὶ γλυκύτατε Πατέρα μου πόσο σὲ παραγνώρισα στὰ τόσα μου; Πόσῃ ὑπομονή μοῦ ἔκαμνες, πῶς μὲ ἀνεχόσουν; γιατί νὰ σὲ πικράνω μὲ τὴν τυπικότητά μου;
Ἐγώ τὸ κακὸ στοιχεῖο ἐκπλήττομαι στὴν ἀπέραντη καρδιά σου πῶς δὲν μὲ σιχάθηκες. Μὲ τὸ νὰ μὲ ἀγαπᾶς, μέ τὸ νὰ μὴ σὲ ἀγαπῶ καὶ νὰ μὴ σὲ νιώθω μὲ πίστη Πατέρα.
Σὺ εἶσαι ὁ κατεξοχὴν Πατέρας μου, δημιουργός, δημιουργός μου καὶ ὄχι οἱ γονεῖς μου. Αὐτοὶ ἁπλῶς ἔγιναν ὄργανα τῆς θελήσεως Σου, Σὺ μὲ ἔκανες ἄνθρωπο, Σὺ μ' ἔφερες στὴ ζωή, Σὺ μὲ προνοεῖς καταπληκτικά, ὅσα ἔκανες σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο τά δημιούργησες γιὰ τὴν εἰδική μου εὐτυχία. Ζῶ καὶ κινοῦμαι καὶ ὑπάρχῳ ἀπὸ τὴν ἀγαπητικὴ θέλησή Σου, τὰ πάντα μου ἐξαρτῶνται ἀπὸ Ἐσένα.
Μὰ δὲν εἶναι μόνο τὰ γήινα ποὺ μοῦ χαρίζεις τόσο πλούσια ἀλλὰ νά, μοῦ ἔχεις ἑτοιμάσει καὶ ἀγαθὰ εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη.
Μὰ τί νὰ εἰπῶ καὶ διὰ τήν ἐνανθρώπησή Σου τὸν Σταυρικό Σου θάνατο. Τὴν Θεία Μετάληψη τοῦ Ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματός Σου καὶ τόση ἄλλη ἀσύλληπτη στὸ νοῦ μου ἀγάπῃ Σου; Ντροπὴ καὶ αἰσχύνη κάλυψε τὸ πρόσωπό μου ὑπενθυμίζοντάς μου τά σχετικά μέ τά παραπάνω.
Ἔπεσα νοερῶς στὴν ἀγκαλιὰ Του καὶ ἔκλαψα· ἔκλαψα, ἔχυσα δάκρυα μετανοίας καὶ μεταμέλειας ζητώντας νὰ μοῦ συγχωρέσει τὴν ἀσέβεια τῆς καρδιᾶς.
Ὦ πόση ἀνακούφιση ποὺ ἔνιωσα, ἐλπίζω πὼς συνέχεια θὰ μετανοῶ μὲ τὴ Χάρη Του γιὰ νὰ τοῦ γλυκάνω τὴν πικραμένη μαζί μου καρδιὰ Του. Ἄν αὐτὸ κατορθωθεῖ λογίζομαι πὼς ἡ καρδιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα θὰ ἀνοίξει καὶ θὰ πληρώσει τὴ δική μου τὴν ἄχαρη μὲ θεϊκή χριστότητα ποὺ ἑρμηνεύει ἔρωτα θεῖον καὶ φῶς ἐράσμιον.
Θεούλη μου γιὰ ὅλα, ὅλα Σὲ εὐχαριστῶ καὶ Εὐλόγησέ με καὶ πάλι ἐπὶ τὸ αὐτὸ νὰ ἐπανέλθω.
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ σκηνώσει μέσα στὶς καρδιές μας, νὰ Τὸν νιώθουμε ζῶντα ἀληθινὸν καὶ τώρα καὶ αἰώνια εἰς τὴν βασιλεία Του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΙΑΣΥΡΕΤΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ! ΠΡΟΕΛΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΑΝΤ-ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΟΙ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ!
Κοινωνίαπριν από 9 ώρες
ΔΙΑΣΥΡΕΤΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ! ΠΡΟΕΛΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΑΝΤ-ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΟΙ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ!
ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ! 16 ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΦΤΑΡ!
Κοινωνίαπριν από 9 ώρες
ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ! 16 ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΦΤΑΡ!
ΟΛΟΙ ΣΤΟ FLOYD (19.00 ΑΠΟΨΕ ΚΥΡΙΑΚΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ! ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
Εθνικά θέματαπριν από 15 ώρες
ΟΛΟΙ ΣΤΟ FLOYD (19.00 ΑΠΟΨΕ ΚΥΡΙΑΚΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ! ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ SUPERLEAGUE!
Αθλητισμόςπριν από 18 ώρες
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ SUPERLEAGUE!
ΠΕΘΑΝΕ Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ. ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ...
Εθνικά θέματαπριν από 21 ώρες
ΠΕΘΑΝΕ Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ. ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ...
HACKERS ΥΠΕΚΛΕΨΑΝ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΠ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ!!!
Εθνικά θέματαπριν από 21 ώρες
HACKERS ΥΠΕΚΛΕΨΑΝ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΠ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ!!!
ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ; Η ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΠΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΧΟΛΑΡΓΙΩΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ! ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΙΔΙΟΣ...
Κοινωνίαπριν από 21 ώρες
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΧΟΛΑΡΓΙΩΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ! ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΙΔΙΟΣ...
ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ! ΦΟΒΕΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ!
ΚοινωνίαΣάββατο , 22 Φεβρουαρίου 2020
ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ! ΦΟΒΕΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ!
Ο ΤΡΑΜΠ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ! ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ!
ΚοινωνίαΣάββατο , 22 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΤΡΑΜΠ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ! ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ!
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ....
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: «ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ» ! ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΤΑΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ-Ρ@ΓΙ@ΔΕΣ ΘΑ ΣΥΡΕΙ ΤΟΝ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ!
ΚοινωνίαΣάββατο , 22 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: «ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ» ! ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΤΑΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ-Ρ@ΓΙ@ΔΕΣ ΘΑ ΣΥΡΕΙ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ!
ΧΟΛΑΡΓΙΩΤΗΣ Ο ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ...ΒΙΝΤΕΟ
ΚοινωνίαΣάββατο , 22 Φεβρουαρίου 2020
ΧΟΛΑΡΓΙΩΤΗΣ Ο ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ...ΒΙΝΤΕΟ
ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ «ΠΑΤΡΙΔΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ! ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: «ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ, ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΝΗΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ 1% ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ!!!
Εθνικά θέματαΣάββατο , 22 Φεβρουαρίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ «ΠΑΤΡΙΔΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ! ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: «ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ, ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΝΗΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ 1% ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ!!!
ΤΟ 584 ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣΤΟ 584 ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
.
Κάθε Τετάρτη η πολιτική επικαιρότητα χωρίς ρετούςΚάθε Τετάρτη η πολιτική επικαιρότητα χωρίς ρετούς
.
ΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
.
.
.
.
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Ἀπόσπασμα ὁμιλίας του
OptoCenter
© 2020 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved