ΜΝΗΜΕΙΟ ΨΕΥΔΟΥΣ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ! ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΥ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΜΑΖΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ!

ΟΝΕΙΔΟΣ!

000

στις

παιδι

τροπο

απαντηση

πριν

τιτλο

πληρως

περιεχομενο

κατι

ειναι

τους

καθε

στον

μεχρι

ΘρησκείαΠέμπτη , 12 Αυγούστου 2021
Short Url:
indobserver.gr/.5vp

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ''ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ''
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ
Ἀπὸ τὸν π. Στυλιανὸ Ἐμμ. Καρπαθίου
01 Αυγούστου 2021
Τὴν παρελθοῦσα Κυριακή, 25 Ἰουλίου 2021, στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς χώρας μας ἀναγνώσθηκε ἐγκύκλιος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, διανεμήθηκε ἕνα τετρασέλιδο κείμενο μὲ τίτλο: ''Οἱ Χριστιανοὶ μᾶς ρωτοῦν γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ οἱ γιατροὶ ἀπαντοῦν'',
διαρθρωμένο σὲ δώδεκα μικρὲς ἑνότητες .
Τὸ περιεχόμενο καὶ τῶν δύο Ἱεροσυνοδικῶν παρεμβάσεων ἀφοροῦσε τὰ, κατὰ τοῦ covid-19, κυκλοφορούμενα ἐμβόλια καὶ σκοποῦσε στὴν ἔκθυμη παρότρυνση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀποδεχθεῖ ἄνευ ἐπιφυλάξεων, τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμό του.
Ἡ σύνταξη τοῦ διανεμηθέντος φυλλαδίου, σύμφωνα μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἐκπρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπολίτην Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα, ἀνετέθη στὴν ἐπιστημονικὴ ὀμάδα τοῦ κρατικοῦ
λοιμωξιολόγου κ. Σωτηρίου Τσιόδρα, προστατευόμενη ἀπὸ τὸ ''ἀκαταδίωκτο'', ἡ ὁποία συνέταξε ἀπαντήσεις, σὲ 12 ἐρωτήματα, μέσα ἀπὸ ἀντίστοιχες ἑνότητες, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε.
Οἱ ἀνακρίβειες ποὺ περιέχονται στὸ ἐν λόγῳ φυλλάδιο, περίληψη τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἀναγνωσθεῖσα Ἐγκύκλιος, μᾶς ἀναγκάζει, μὲ βάση πάντοτε τὸν ἐνδεικνύμενο σεβασμὸ πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς, νὰ ὑψώσουμε φωνὴ ἀντιστάσεως, θεμελιωμένη στὴν ὀρθοτομοῦσα τὸν λόγο
τῆς Ἀληθείας Ἐκκλησία, ὅπως αὐτὴ ἐκδιδάσκεται καὶ μαρτυρικῶς βεβαιώνεται, ὑπὸ τῆς Ἁγίας Γραφὴς καὶ τῆς κοινῆς συμφωνίας τῶν Ἁγίων Πατέρων. Παραλλήλως, ὅμως, ἔχουμε καὶ ὑποχρέωση νὰ διαφωτίσουμε τοὺς συμπολίτες ἀδελφούς μας μέσα ἀπὸ τὰ σύγχρονα ἐπιστημονικὰ δεδομένα, τὰ ὁποῖα οἱ ''εἰδικοί'' ἐπιμελῶς ἀποσιωποῦν, παρ' ὅτι αὐτὰ φέρουν τὶς ὑπογραφὲς τῶν πρυτάνεων τῆς ἰολογίας καὶ τῆς λοιμωξιολογίας.
Μὲ ἐντιμότητα ἀπέναντι στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ στοιχημένοι στὶς εὐαγγελικές, ἀλλὰ καὶ ἐν πολλοῖς φιλοσοφικὲς βιοηθικὲς ἀρχές, θὰ προσπαθήσουμε νὰ δείξουμε μὲ συντομία, τὴν λανθασμένη πορεία τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου, ποὺ Θεὸς οἶδεν, γιὰ ποιὸ λόγο υἱοθετήθηκε καὶ
διακηρύχθηκε ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο.
1η -2α -3η ἑνότητα
Στὴν 1η, τὴν 2η καὶ τὴν 3η ἑνότητα τοῦ διανεμηθέντος φυλλαδίου οἱ ἀπαντήσεις, ἀφ'ἑνὸς μὲν πλειοδοτοῦν πάνω στὴν ex cathedra, κρατικὴ προπαγάνδα περὶ τῶν ἐμβολίων, ἀφ' ἑτέρου δέ, μὲ ἀντιμεθοδολογικὸ τρόπο, δὲν ἀπαντοῦν στὰ ἀκόλουθα καίρια ἐρωτήματα: εἶναι συνθετικὸ ἢ ὄχι
τὸ ἐμβόλιο, ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις παράγεται, ποιὲς οἱ παρενέργειές του, γιατὶ δὲν κοινοποιοῦνται οἱ θάνατοι καὶ οἱ βαρεῖες παρενέργειες, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία, γιὰ ὅλα αὐτὰ, ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἐπιλέγουν περισσότερο διαφανῆ πολιτικὴ ἐνημέρωσης; Πάνω σὲ ποιὰ βιβλιογραφία στηρίζονται τὰ διαλαμβανόμενα στὸ φυλλάδιο ''Πρὸς τὸν Λαό''; Ἤδη τὸ EudraVigilance καὶ ἡ EMA (Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων) μὲ σχετική ἐπικαιροποίηση τὴν 3η Ἰουλίου 2021 ἀριθμεῖ 17.503 θανάτους καὶ
1.687.527 παρενέργειες, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 50% ἀφοροῦν πολὺ σοβαρὰ
προβλήματα. Δυστυχῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων αὐξάνει καθημερινά, καθώς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν βαρέως πασχόντων. Ἐνημερώθηκε ἐπ' αὐτοῦ ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ Ὁποία ἐμπιστεύθηκε τὴν ὁμάδα Τσιόδρα μὲ Ἐγκυκλίους τὴν 25-07-2021, εἴκοσι καὶ πλέον ἡμέρες ἀργότερα ἀπό τὴν παραπάνω ἀνακοίνωση τῶν στοιχείων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Ἄγνωστον.

 

4η ἑνότητα
Ἡ 4η ἑνότητα ἀποτελεῖ μνημεῖο ψεύδους, παραπλάνησης καὶ αἱρετίζουσας διδασκαλίας.
α. Ἀναφέρεται ψευδῶς, ὅτι τὰ κυκλοφοροῦντα στὴν χώρα μας ἐμβόλια δὲν κυοφορήθηκαν σὲ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς σειρές, οἱ ὁποῖες προῆλθαν, ἀπὸ πραγματοποιηθεῖσες ἀμβλώσεις
ἐπὶ τούτου. Ἀντιθέτως, ΟΛΑ τὰ ἐμβόλια τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν σήμερα στὴν Ἑλλάδα, (Moderna, Pfizer/BioNTech, καὶ Astra/Ζeneka (Oxford), η ὁποία συνεργάζεται μὲ τὴν Sputnik, καὶ Johnson & Johnson), παράγονται προκλινικὰ μὲ ἀνήθικες καὶ ἀπάνθρωπες διαδικασίες, παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι στὴν παγκόσμια φαρμακευτικὴ ἀγορὰ κυκλοφοροῦν ἐμβόλια χωρὶς νὰ ἐμπλέκεται ἡ ὅλη διαδικασία
παραγωγῆς τους, σὲ ἀποτρόπαιες κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους πράξεις, στὴν κυριολεξία, φονικὲς
κατὰ τῆς ἔμψυχης εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ. Ἐνδεικτικὰ παραπέμπουμε στὸν ἐπίσημο κατάλογο τοῦ Institute Loisier Charlotte, ὅπου καὶ κωδικοποιοῦνται ἀνὰ κατηγορία μηχανισμῶν, ὅλα τὰ παραχθέντα
καὶ ἐν δυνάμει παραγόμενα ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19ii.
β. Ὑποστηρίζουν, ὅτι τὰ ἐμβόλια αὐτά, δὲν περιέχουν κυτταρικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν κυτταροσειρὰ ποὺ προῆλθαν. Τοὺς διαψεύδει ὅμως ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας, ὁ ὁποῖος θέτει ὅριο, γιὰ τὸ
ἐπιτρεπτὸ ποσοστὸ τέτοιων στοιχείων, στὸ περιεχόμενο τῶν ἐμβολίων.
γ. Διατείνονται, ὅτι τὰ κύτταρα τῶν ἐμβρυϊκῶν σειρῶν ἀναπαράγονται στὸ ἐργαστήριο, ἀφήνοντας τὴν ἐντύπωση, ὅτι δὲν ἔχουν καμμιά σχέση μὲ τὰ πρωτογενῆ ''μητρικά'' ἐμβρυϊκὰ κύτταρα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα
παρήχθησαν οἱ κυτταροσειρές. Ὅμως, ὅλα σχεδὸν τὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ μας ''ἀναπαράγονται'' στὴν διαδρομὴ τῆς ζωῆς μας. Συνεπῶς, ὅπως στὴν φυσιολογικὴ ἐξέλιξη κάθε ὀργανισμοῦ ἀνανεώνονται συνεχῶς τὰ κύτταρά του, ὁμοίως καὶ στὶς κυτταροσειρὲς δημιουργεῖται μιὰ οἰονεὶ ''ἀνανέωση'' μὲ τεχνητὸ τρόπο, πέρα ἀπὸ τὸ φυσιολογικὸ ὅριο γήρανσης (Ηayflick), ἀφοῦ προηγουμένως τὰ καταστήσουν ''καρκινικάiii.'' Κατὰ συνέπεια, παραπλανοῦν καὶ δὲν ἀληθεύουν.
δ. Παραπλανοῦν τὸν ἀναγνώστη ὑποστηρίζοντας, ὅτι δὲν χρησιμοποιεῖται ἐμβρυϊκὸς ἰστός, ἀλλὰ μόνον τὰ κύτταρα τοῦ ἐμβρυϊκοῦ ἰστοῦ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προφανῶς προέρχονται οἱ κυτταρικὲς σειρές. Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι τὰ κύτταρα αὐτά, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων, προέρχονται ἀπὸ συγκεκριμένο ἱστὸ καὶ εἰδικά, γιὰ τὴν σειρὰ ΗΕΚ 293, προέρχονται ἀπὸ τὸν νεφρικὸ ἱστό
ἀμβλωθέντος θήλεως ἐμβρύου. Πιὸ ἁπλά, καταστρέφεται ὁ ἱστὸς γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὰ ἐπιθυμητὰ
κύτταρα, ἀφοῦ διαμελίσουν τὸ ἔμβρυο, ἐνῶ εἶναι ἀκόμη ζωντανό.
Στὸ Λύκειο μαθαίνουμε ὅτι ὁ ὀργανισμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα, σύνολα τῶν ὁποίων συνιστοῦν τοὺς ἱστούς. Τὰ κύτταρα λοιπὸν ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀνήκουν σὲ κάποιο καταστραφέντα ἱστὸ καὶ ὁ
ἱστὸς σὲ κάποιο ἔμψυχο ἀνθρώπινο ὄν, ποὺ δολοφονήθηκε. Τὶ λοιπὸν δὲν κατανοεῖ ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου αὐτοῦ καὶ ἀποφαίνεται ὅτι τὰ ἐμβόλια δὲν προσκρούουν στὴν χριστιανικὴ ἠθική;
Τέτοια κυλώνεια ἄγη δὲν χωροῦν στὴν Ἐκκλησία, εἶναι ξένα πρὸς Αὐτήν, καὶ συνεπῶς ἀποβλητέα.
ε. Τὸ φυλλάδιο, ποὺ διανεμήθηκε ἐνέχει σοβαρὴ αἱρετίζουσα διασκαλία, ἀπολύτως ἀσύμβατη μὲ τὴν πίστη καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, συμφώνως πρὸς τὰ διατετεταγμένα ἡμῖν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τεσσάρων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μὲ κορυφαία τὴν Δ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ὄχι μόνον.
Ἐκεῖ ὀμολογεῖται, ὅτι, ὅπως ὁ Χριστὸς εἶναι ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα κατὰ τὴν Θεότητα, εἶναι
ἀπολύτως ὁμοούσιος καὶ μὲ μᾶς κατὰ τὴν ἀνθρωπότηταv. Σκοτώνοντας ἕνα παιδὶ, σκοτώνουμε τὴν ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ διολισθαίνουμε στὴν χειρότερη μορφὴ εἰκονομαχίας.Ἡ ἀσέβεια τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου ''κτυπάει κόκκινο'', ὅταν προσπαθοῦν νὰ ἀπενοχοποιήσουν τὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, τὸ ἰσόκυρο σατανιστικῆς τελετῆς. Ταὐτόχρονα δέ, τὸ κείμενο γίνεται ἀπεχθέστερο, διότι ἐπιχειρεῖ νὰ ἀμβλύνει τὴν συνείδηση τῶν Χριστιανῶν, μὲ ξεκάθαρη ἀποδοχὴ τῆς λεγομένης ''θεραπευτικῆ ἄμβλωσης.'' Δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας ἐκ τῶν παρατρεχάμενων στὰ Συνοδικὰ
Γραφεῖα νὰ ἐνημερώσει τοὺς Συνοδικοὺς Ἱεράρχες, γιὰ τὴν φρικτὴ αὐτὴ ἑτεροδοδιδασκαλία ;
Ἡ ἑνότητα αὐτή, ἀποτελεῖ μικρογραφία τοῦ εἰσηγητικοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, μὲ βάση τὸ ὁποῖο ἀπό τὶς 13 Ἰανουαρίου καὶ ἑξῆς, ἐκδίδονται ὅλες οἱ Συνοδικὲς ἀποφάσεις περὶ τῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ covid19. Τὸ εἰσηγητικὸ αὐτὸ κείμενο δὲν ἔχει δοθεῖ μέχρι σήμερα ἐπισήμωςστὴν δημοσιότητα. Συνεπῶς, στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ἡ ἐνοχὴ βαρύνει κυρίως τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, χωρὶς νὰ ἀθωώνει τὴν Δ.Ι.Σ.


5η ἑνότητα
Στὴν 5η ἑνότητα τίθεται τὸ ἐρώτημα, γιὰ τὸ κατὰ πόσον ''ὑφίσταται ἔλεγχος τῆς προσωπικότητας ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο''. Ἡ ἀπάντηση ποὺ δίδεται στὸ φυλλάδιο εἶναι ἀρνητική. Ἀντιθέτως ὅμως, πρὸς αὐτὴν τὴν
ἀπάντηση, εἶναι ἤδη παρατηρημένες ποικίλες ὅσες παρενέργειες, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὸ
ἐμβόλιο καὶ παρατηροῦνται ἤδη σὲ καθημερινὴ βάση, ὅπως ἐπιδείνωση τῶν ψυχιατρικῶν νοσημάτων, πρώιμη ἀφύπνιση νευροεκφυλιστικῶν νόσων (Parkinson, Alzheimer κλπ) καὶ ἡ ἐμπλοκὴ παθολογικῶν πρωτεϊνῶν (prion), ἡ παρουσία τῶν ὁποίων χαρακτηρίζει θανατηφόρες καὶ μεταδοτικὲς νευροεκφυλιστικὲς ἀσθένειες. Κατὰ συνέπεια, ἡ ἀληθινὰ ἐπιστημονικὴ ἀπάντηση στὸ παραπάνω ἐρώτημα εἶναι, ὅτι -ΝΑΙ- τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid19 ἐπενεργοῦν ἀρνητικὰ στὸν ἐγκέφαλο καὶ ἀλλοιώνουν τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.


6η ἑνότητα
Στὴν 6η ἑνότητα, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴν ὕπαρξη μαγνητισμοῦ ἢ νανοσωματιδίων ἢ ''τσιπάκι'', οἱ ἴδιοι ὀμολογοῦν, ὅτι ὄντως ἡ ἀκίδα στὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer καλύπτεται ἀπὸ λιπιδικὸ νανοσωματίδιο. Ἐὰν μάλιστα σκεφθοῦμε ὅτι στὰ νανοσωματίδια ὑπάρχει ἡ δυνατότητα δημιουργίας καὶ σωληνώσεων
ἐντὸς αὐτῶν, τότε ὅλα εἶναι πιθανὰ καὶ καθόλου μακρυὰ ἀπὸ τὴν αὐριανή, ἴσως καὶ σημερινή, ἐν ἀγνοίᾳ μας, πραγματικότητα.
Γιὰ τοὺς ἐν γένει προβληματισμοὺς περὶ νανοσωματιδίων, καὶ τῶν κινδύνων ποὺ ἐγκυμονοῦνται ἀπ'αὐτά, παραπέμπουμε σὲ σχετικὴ ἐπερώτηση πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Βουλὴ, τῆς κ. Elena Oana
Antonescu ἀπὸ τὸ ἔτος 2012.

 

7η ἑνότητα
Στὴν 7η ἑνότητα ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα γιὰ τὶς θανατηφόρες παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου. Δυστυχῶς, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης ἀποσιωπᾶ πλήρως τὸ πλῆθος τῶν θανάτων ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο καὶ τὶς ἀπειράριθμες ἄλλες παρενέργειές του. Ὁ καθηγητὴς κ. Π. Βλαχογιανόπουλος, μέλος τῆς ἐπιτροπῆς φαρμακοεπαγρύπνησης, ἀναγκάσθηκε νὰ παραιτηθεῖ ἕνεκα τῆς ἀπροθυμίας τῆς ἐπιτροπῆς νὰ συσχετίσει χρονικὰ καὶ αἰτιολογικὰ τὸν ἐπώδυνο θάνατο ἑξηντάχρονης γυναίκας, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό της. Διαχωρίζει τὴν θέση του ἀπὸ τὰ ἄλλα μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, καταγγέλοντας, ὅτι οἱ πρακτικὲς ποὺ ἀκολουθοῦνται, ἀποτελοῦν ''ἐθελοδουλία καὶ ὄχι ἐλεύθερη ἐπιστημονικὴ σκέψη.''


8η ἑνότητα
Στὴν 8η ἑνότητα ἀθωώνεται τὸ ἐμβόλιο ἀπὸ κάθε ἐνδεχόμενο παρενεργειῶν σὲ μέλλουσες, ἢ ἤδη ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες. Στὴν μονογραφία τῆς Pfizer γιὰ τὸ ἐμβόλιο, δηλώνεται ἀπερίφραστα, ὅτι ἡ πολυεθνικὴ αὐτὴ ἑταιρεία δὲν ἔχει ἐμπειρία ἐπ' αὐτοῦ. Παραλλήλως, νεώτερες μελέτες μᾶς πληροφοροῦν γιὰ σοβαρὲς παρενέργειες, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν συγκεκριμένο ἐμβολιασμὸ σὲ ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες. Σὲ ἀνακοίνωση τοῦ, CDC σήμερα 01-08-2021, ἀναφέρονται 1175 ἀγέννητα ΝΕΚΡΑ βρέφη, μετὰ τόν κατὰ, covid-19, ἐμβολιασμὸ τῶν μητέρων τους.
Ἄς θυμηθοῦμε, ὅμως, καὶ τὰπροβλήματα τῶν δυσπλασιῶν σέ  νεογέννητα παιδιὰ (φωκομελία) καὶ τῶν θανάτων (5.000), ποὺ προέκυψαν τὸ 1957 ἀπὸ τὴν θαλιδομίδη, ἀλλὰ καὶ τοὺς καρκίνους ποὺ ἀνέπτυξαν οἱ λῆπτες τοῦ γνωστοῦ Zantac, τὸ ὁποῖο καὶ ἀποσύρθηκε τὸ ἔτος 2019, μετὰ ἀπὸ χρήση δεκαετιῶν.


9η ἑνότητα
Στὴν 9η ἑνότητα δὲν ἀπαντοῦν εὐθέως, στό, ἐὰν τὸ ἐμβόλιο βρίσκεται σὲ πειραματικὸ ἢ ὄχι στάδιο. Τὸ ἀληθὲς εἶναι, ὅτι ὅλα τὰ ἐμβόλια ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τοῦ covid-19, δὲν ἔχουν
κανονικὴ ἄδεια κυκλοφορίας, ἀποτελεῖ δὲ κοινὸ τόπο, ὅτι ἐκτελεῖται ἕνα παγκόσμιο πείραμα, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἰατρικὰ χρονικὰ. Γι' αὐτὸ καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, σεβόμενο τὴν αὐτοδιάθεση τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὁρίζει, ὅτι τὰ μέλη κράτη πρέπει νὰ διασφαλίζουν ''ὅτι οἱ πολῖτες ἐνημερώνονται, ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικός.'' (Ψήφισμα 2361 /Ἰανουάριος 2021 παράγραφος 7.3.1.) Μὲ βάση τὸ ψήφισμα αὐτό, διαφαίνεται, ὅτι οἱ πολῖτες, ποὺ ἐμβολιάζονται, συμμετέχουν οἰκειοθελῶς στὸ
παγκόσμιο αὐτὸ πείραμα.


10η ἑνότητα
Στὴν 10η ἑνότητα προσπαθοῦν μὲ παρελκυστικὸ τρόπο νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐρώτημα περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν παραδοσιακῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ἐμβολίων mRNA (Pfizer-Moderna) καὶ Viral vector (Astra Zeneka καὶ Johnson & Johnson), μέσα στὸν ὀργανισμό. Παρασιωποῦν τὸ γεγονὸς, ὅτι βασικὴ διαφορὰ τῆς συμπεριφορᾶς μεταξύ τῶν παραδοσιακῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ἐμβολίων m-RNA καὶ Viral vector, εἶναι, ὅτι τά μέν παραδοσιακὰ δὲν εἰσέρχονται στὰ κύτταρά μας, ἐνῶ τὰ m-RNA καὶ Viral vector κατευθύνονται μέσα στὰ κύτταρά μας, πού εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς βιολογικῆς μας ζωῆς, τὰ ὁποῖα καὶ μποροῦν νὰ ἀλλοιώσουν. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου προκύπτουν καὶ οἱ ἄμετρες παρενέργειες καὶ θάνατοι, πού ἤδη ἀναφέρθηκαν.


11η ἑνότητα
Στὴν 11η ἑνότητα θέλουν νὰ δώσουν ἀπάντηση, γιὰ τὸ πῶς ἦτο δυνατὸν σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα νὰ παραχθεῖ ἕνα ἐμβόλιο. Ἀποφαίνονται λοιπόν, ὅτι ὑπῆρξε διακρατικὴ ἐρευνητικὴ συνεργασία πρὸς αὐτό.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὰ ἐμβόλια βγῆκαν στὴν ἀγορά, πρίν ὁλοκληρωθεῖ ὁ χρόνος τῶν δοκιμῶν. Τὸ καίριο ἐρώτημα εἶναι: '' τὰ ἐμβόλια μὲ τὴ χρησιμοποίηση τῆς γενετικῆς μηχανικῆς εἶναι ἐμβόλια μὲ τὴν ἔννοια ποὺ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ἢ κάτι ἄλλο;''.


12η ἑνότητα
Στὴν 12η ἑνότητα ἐπιχειροῦν νὰ πληροφορήσουν τὸν λαό, περὶ τῆς θεραπείας τοῦ Covid-19 μὲ γσφαιρῖνες καί μονοκλωνικὰ ἀντισώματα. Η απάντηση είναι θολή και ασαφής. Πολὺς ὅμως κόσμος γνωρίζει, ὅτι γιατροί, ποὺ σέβονται τὸν ὅρκο τους, βοήθησαν πλῆθος ἀσθενῶν μὲ τὸν συνδυασμὸ κυκλοφορούντων, στὴν ἀγορὰ, σκευασμάτων, ἐπὶ ἔτη, καὶ μὲ βάση τὶς στέρεα ἐμπεδωμένες γνώσεις
τους πάνω στὴν παθοφυσιολογία. Εἶναι αὐτοί, ποὺ στάθηκαν ὅσο μποροῦσαν ὡς ἀνάχωμα στὶς ἄκριτες νοσηλεῖες καὶ τὶς θανατηφόρες εἰσαγωγὲς σὲ ΜΕΘ.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συμπερασματικά, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔπεσε θῦμα συνειδητῆς παραπληροφόρησης ἐκ μέρους τῆς ὁμάδας Τσιόδρα, στὴν ὁποία ἀνετέθῃ ἡ σύνταξη τῶν ἀπαντήσεων πάνω στὰ δώδεκα ἐρωτήματα ποὺ τῆς δόθηκαν, καὶ μὲ τὸ διανεμηθὲν φυλλάδιο ἔγινε συνεργὸς σὲ μιὰ θλιβερὴ ἱστορία.
Πατέρες καὶ Ἐπίσκοποι, προσπίπτουμε στὴν ἁγιότητά Σας καὶ παρακαλοῦμε ἐκ μέσης καρδίας: ἀνακαλέστε τὸν Δωδεκάλογο τῆς ὁμάδας Τσιόδρα καὶ ὀρθοτομεῖστε τὸν Λόγο τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀληθείας.
Ἀδελφοί, στῶμεν καλῶς.
Αὐτὴν τὴν στιγμὴ γράφεται Ἱστορία. Θὰ εἶναι θλιβερό, ὁ ἱστορικός τοῦ αὔριον, νὰ διαζωγραφίσει τὴ στάση τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, στὰ σημερινὰ δρώμενα, μὲ χρώματα μελανά.
«διά τήν ἀλήθειάν ἐστιν ἡ ἀρετή, ἀλλ᾿ οὐ διά τήν ἀρετήν ἡ ἀλήθεια»
(Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G. 90, 369 Α).


π.Σ.Ε.Κ.
ihttps://vaccineimpact.com/2021/17503-dead-1-7-million-injured-50-serious-reported-ineuropean-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/
iiUpdate: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines -
www.health.nd.gov μὲ ἀναζήτηση, μέσῳ λέξεων-κλειδιῶν, ὅπως π.χ. fetal cell κλπ. –
Ὁμοίως στὸ Nebraska Medicine - Στ. Καρπαθίου, Δευτέρα Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν
Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. ἄ.
iiiWatts, Geoff (2011). "Leonard Hayflick and the limits of ageing". The Lancet. 377 (9783): 207 -
Harley, Calvin B.; Futcher, A. Bruce; Greider, Carol W. (1990). "Telomeres shorten during
ageing of human fibroblasts". Nature. 345 (6274): 458–60.
ivΓια πλήρη ενημέρωση βλ. Pamela Acker M.S., Vaccination, A Catholic Perspective,
December, 12th 2020.
vΚαρμίρη Ἰ., Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα, Τόμος Ι, Ἐν Ἀθήναις 1960, σελ. 175.
Μαρτζέλου Γ., Γέννηση καί πηγές τοῦ Ὅρου τῆς Χαλκηδόνος. Θεσσαλονίκη, 1986. Ξεξάκη
Νικολάου, Ἡ θεολογία τοῦ ὁμοουσίου,Ἀθῆναι 2003, σελ. 236 κ. ἑ.
viἬδη ἔχουν ἀποσταλεῖ καὶ ἀποστέλλονται συνεχῶς στὴν Ἐπιτροπὴ
φαρμακοεπαγρύπνησης, τὰ σχετικὰ στοιχεῖα ἀπὸ πλειάδα μαχίμων κλινικῶν ἰατρῶν.
viiElena Oana Antonescu, 6-05-2012 E-3147/10 (PPE) Βλ. ἐπίσης, Magnetically enhanced
nucleic acid delivery. Ten years of magnetofection—Progress and prospects
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X11002250.
viiiTANEA Team 1 Απριλίου 2021. « Ἐπιστολὴ παραίτησης ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ
φαρμακοεπαγρύπνησης του Ε.Ο.Φ.»
ix https://vaccineimpact.com/2021/cdc-11940-dead-618648-injuries-and-1175-unborn-babies-deadfollowing-covid-19-shots/

 romfea.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ PFIZER ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΕΔΩ ΓΛΙΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: «ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ»!
Κοινωνίαπριν από 6 ώρες
ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ PFIZER ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΕΔΩ ΓΛΙΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: «ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ»!
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ» ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ! ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙ′ ΑΥΤΟ; ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΡΑΜΑ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ-ΙΔΕΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ; ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ!
Εθνικά θέματαπριν από 8 ώρες
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ» ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ! ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙ′ ΑΥΤΟ; ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΡΑΜΑ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ-ΙΔΕΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ; ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ!
ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΝΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ...ΦΑΡΜΑΚΟ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ! ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ, ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ»
Θρησκείαπριν από 9 ώρες
ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΝΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ...ΦΑΡΜΑΚΟ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ! ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ, ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ»
ΗΧΗΤΙΚΟ!
ΣΗΜΙΤΗΣ-ΠΑΣΟΚ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΟΤΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΜΙΑ. Ο ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (1997).Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΟΤΣΑΛΑΝ. Ο ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ! ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΝ ΤΙΜΑΕΙ!
Κοινωνίαπριν από 14 ώρες
ΣΗΜΙΤΗΣ-ΠΑΣΟΚ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΟΤΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΜΙΑ. Ο ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (1997).Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΟΤΣΑΛΑΝ. Ο ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ! ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΝ ΤΙΜΑΕΙ!
ΖΗΤΩ!!! ΑΡΙΣΤΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΚΕ-ΡΑ-ΜΕ-ΩΣ, ΚΕ-ΡΑ-ΜΕ-ΩΣ! ΔΕΝ Σ′ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ-ΕΣΕΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ!
Κοινωνίαπριν από 14 ώρες
ΖΗΤΩ!!! ΑΡΙΣΤΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΚΕ-ΡΑ-ΜΕ-ΩΣ, ΚΕ-ΡΑ-ΜΕ-ΩΣ! ΔΕΝ Σ′ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ-ΕΣΕΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ!
ΦΑΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 41%! Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ: ΑΦΟΥ ΠΝΙΓΗΚΕ Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΡΟΧΗ,  ΔΙΕΤΑΞΕ ΝΕΟ LOCΚDOWN ΟΤΑΝ ΒΓΗΚΕ Ο ΗΛΙΟΣ! Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ), ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ...
Κοινωνίαπριν από 19 ώρες
ΦΑΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 41%! Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ: ΑΦΟΥ ΠΝΙΓΗΚΕ Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΡΟΧΗ, ΔΙΕΤΑΞΕ ΝΕΟ LOCΚDOWN ΟΤΑΝ ΒΓΗΚΕ Ο ΗΛΙΟΣ! Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ), ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ...
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ: «Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΙΕΡΟ-ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Εθνικά θέματαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ: «Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΙΕΡΟ-ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΒΙΝΤΕΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ! ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.ΣΤΑΘΗ: «ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»! ΤΟΥΣ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ!
ΚοινωνίαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΕΚΤΑΚΤΟ! ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.ΣΤΑΘΗ: «ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»! ΤΟΥΣ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ! ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ...
ΠολιτισμόςΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ! ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ...
ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ! ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ! ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ!
ΚοινωνίαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ! ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ! ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ!
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ: «ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΩ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΜΕΝΟ ΜΟΥ-ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΜΜΟΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΘΩ, ΟΧΙ ΝΑ ΤΗ ΣΚΟΤΩΣΩ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑ ΤΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΑΠΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ»
ΚοινωνίαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ: «ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΩ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΜΕΝΟ ΜΟΥ-ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΜΜΟΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΘΩ, ΟΧΙ ΝΑ ΤΗ ΣΚΟΤΩΣΩ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑ ΤΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΑΠΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ»
ΕΚΤΑΚΤΟ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ! ΠΑΝΩ ΑΠ′ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
ΚοινωνίαΠέμπτη , 14 Οκτωβρίου 2021
ΕΚΤΑΚΤΟ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ! ΠΑΝΩ ΑΠ′ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
Κλειστοί και οι Δημοτικοί/Ιδιωτικοί Σταθμοί του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Το 603 τεύχος της εφημερίδας μαςΤο 603 τεύχος της εφημερίδας μας
.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟ & ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟ & ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
.
ΜΜ'ένα κλικ δείτε τις τηλεοπτκές εκπομπές μας
ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝ
ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑ
ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛ
.
ΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΨΕΥΔΟΥΣ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ! ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΥ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΜΑΖΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ!
ΜΝΗΜΕΙΟ ΨΕΥΔΟΥΣ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ! ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΥ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΜΑΖΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ!
ΟΝΕΙΔΟΣ!
optocenter,χολαργος,γυαλια ηλιου,προσφορες,eshop
© 2021 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved